Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti

Koulutus- ja tukimateriaalia kunnille avoimien ohjelmistojen ja rajapintojen hallintaan

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti on julkaissut materiaalipaketin, jonka tarkoitus on tukea kuntia silloin, kun kunnan käytössä on ohjelmistotuotteita tai rajapintoja, joiden ylläpidosta ja kehittämisestä kunta itse vastaa yksin tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Materiaali koostuu lyhyistä, noin 17-30 minuutin mittaisista videoista, esitysmateriaaleista sekä muokattavista suunnitelmapohjista, joita kunnat voivat hyödyntää omassa työssään. Videot on julkaistu myös Kuntaliiton Youtube-kanavalla. 

Miksi tällaista koulutusmateriaalia tarvitaan?

Kunnat voivat ostaa tietojärjestelmiä joko suljetuilta markkinoilta tai hyödyntää avoimia ratkaisuja. Suljetuissa ratkaisuissa tuotteen omistaja, tai toimittaja vastaa tuotteenhallinnasta ja tuotteenhallinnasta syntyvät kulut katetaan palvelu- tai lisenssimaksuissa toimittajalle. Vaihtoehto on ostajalle helppo, eikä tuotteenhallinnan osaamista tuolloin kunnassa tarvita.

Silloin kun kunta päättää hyödyntää ns. avoimia tai yhteisiä ratkaisuja, jää kunnalle itselleen isompi vastuu tuotteen hallinnasta ja tähän kunnassa tarvitaan omaa osaamista. Avoimen tuotteen hallinnalla tarkoitetaan yhteisesti sovittua toimintamallia, jonka avulla julkisen sektorin toimijat, kuten kunnat, hallitsevat yhteisesti omistamaa, kehittämää ja rahoittamaa ohjelmistoa tai rajapintaa. Hyvä tuotteenhallinta tukee kunnan hyvää tiedonhallintaa ja ohjelmisto-omaisuuden hallintaa. 

Kunnat haluavat yhä useammin omistaa itse omia ohjelmistoja, tietojärjestelmiä tai rajapintoja, koska halutaan:

  • välttää toimittajaloukkoja
  • ohjata paremmin ohjelmistojen ja rajapintojen käyttöä
  • nopeuttaa kehittämistä
  • jakaa kustannuksia mahdollisten muiden käyttäjien ja kehittäjien kanssa
  • välttää liiallisia kustannuksia.

Hallintamalli on tärkeä työkalu myös, kun kunnat tekevät ohjelmistojen tai rajapintojen kehittämistä yhdessä muiden toimijoiden, kuten toisten kuntien kanssa.

Nyt julkaistun Kuntaliiton tuottaman materiaalin on tarkoitus tukea kuntia hyödyntämään avoimia ohjelmisto- ja rajapintaratkaisuja hallitusti siten, että tuotteen hallintaa tehdään johdonmukaisesti ja kustannustietoisesti. Materiaali on toteutettu osana Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia, jossa mallia on myös sovellettu käytännössä Kuntaliiton koordinoimassa yhteistyössä kahdessa projektissa, Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuus -projektissa (HALI) ja Kunta.fi -verkostotyössä.

Lisätietoa ja koulutusmateriaali löytyy täältä.

Otamme mielellämme palautetta vastaan materiaalista.