Kunnallisveron kertymävajeesta uutta tietoa: Veroja kertyy 600 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän vuoden 2019 loppuun mennessä

Kuntaliitto julkisti 10. syyskuuta uuden arvion kunnallisveron kertymäennusteesta. Sen mukaan veroja kertyy kunnille noin 600 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän vuoden 2019 loppuun mennessä.

Vielä elokuussa arvioitiin, että kertymävaje on noin -400 miljoonaa euroa ja valtaosa vajeesta liittyy Tulorekisterin käyttöönoton ongelmiin. Verohallinnon uusien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuukin aiemmasta tiedosta poiketen verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterinongelmat selittävät vain noin 13 prosenttia vajeesta.

Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina.

Verokorttiuudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle.

Tämän johdosta Kuntaliitto on alentanut vuoden 2020 kunnallisverojen kertymäennustetta edelliseen ennusteeseen verrattuna -400 milj. eurolla. Mikäli kertymävaje olisi johtunut yksin Tulorekisteristä, olisi kuluvan vuoden ennakoiden kertymäarvio pysynyt samana vuodesta 2020 eteenpäin.

 

Kuntaliiton Kaupunkipoliittisen ryhmän kannanotto 10.9.2019: Kuntien verontilitysjärjestelmää on uudistettava ennakoitavammaksi - Kuntaliitto vaatii välittömiä toimenpiteitä

Tagit