Kuntien kannustinjärjestelmät

Kuntaliiton lausunto valtioneuvoston asetuksesta kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä julkaistu

Pääministeri Juha Sipilän hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2017 kolmesta kuntien talouteen liittyvästä kannustinjärjestelmästä, jotka liittyivät kuntien käyttötalouden menoihin, julkisen sektorin tilaohjelmaan sekä kuntien ja valtion digitalisaatioon. Valtiovarainministeriö käynnisti valmistelut kaikkia kolmea kannustinjärjestelmää koskien vuonna 2018, mutta asetukseksi valmistui vain kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä.

Kuntaliitto on julkaissut lausunnon  (21.2.2019) Lausuntopalvelu.fi:ssä koskien valtioneuvoston asetusta kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä. Kuntaliitto toteaa, että koko kuntatalouteen liittyvä kannustinkokonaisuus (ml. digikannustin) tulee palauttaa virkamiesvalmisteluun, ja että kannustinjärjestelmien rahoituksen pitää tulla valtionosuusjärjestelmän ulkopuolelta.

Kuntien digitalisaation edistäminen on tärkeää. Tärkeää on, että digitalisaatioavustuksia myönnettäessä priorisoidaan kuntien yhteishankkeita. Lisäksi avustus tulisi myöntää erityisesti sellaisille kuntien yhteishankkeille, joilla on mahdollisimman laaja vaikuttavuus koko kuntakenttään ja yleistä merkitystä kuntien kannalta. Kuntaliitto pitää valtionavustuksen enimmäismäärää riittävänä. On hyvä, että myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä on jopa 85 prosenttia hankkeen kustannuksista, jotta omarahoitusosuus ei muodosta kynnystä avustuksen hakemiseen, ja avustus aidosti kannustaa kuntia toteuttamaan digitalisaatiota edistäviä hankkeita.

Voit lukea koko Kuntaliiton lausunnon liitteestä tai Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot-verkkosivuilta

 

Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
  • valtionosuudet
  • valtionavut
  • valtionavustukset
  • maakunta- ja sote-uudistuksen rahoitusasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
tags