Kuntaliitto perustuslakivaliokunnalle: Omaisuuden luovutuksista kunnille aiheutuvat menetykset tulee kompensoida asianmukaisesti

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuuli Kuntaliittoa maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvästä lakikokonaisuudesta tiistaina 8.1.2019.

Kuntaliitto käsitteli valiokunnalle antamassaan lausunnossa muun muassa kunnille omaisuusjärjestelyistä aiheutuvista menetyksistä maksettavia korvauksia.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on ehdottanut, että kunta olisi oikeutettu saamaan korvausta, jos uudistukseen liittyvistä omaisuusjärjestelyistä aiheutuvat menetykset vastaisivat vähintään yhden prosenttiyksikön laskennallista veronkorotustarvetta. Tämän ylittävää korvausta saisi, jos kunnan veroprosentti ylittäisi koko maan pinotetun keskimääräisen veronprosentin kahdella prosenttiyksiköllä. Kompensaatio olisi tällöin lisäksi 75 prosenttia mainitun yhden prosenttiyksikön rajan alittavasta veronkorotustarpeesta.

Kuntaliitto pitää sosiaali- ja terveysvaliokunnan muutosehdotuksia riittämättöminä. Keskeisimmät ongelmat liittyvät Kuntaliiton mielestä siihen, että kompensaation ehdotettu raja-arvo (1,00 %) on aivan liian korkea eikä kompensaatiomenettely kattaisi kaikkia omaisuuslajeja.

Kuntaliiton ehdotuksessa myös suurilla ja keskisuurilla kaupungeilla olisi oikeus korvaukseen

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen mukaan menetettyjä kuntayhtymien jäsenosuuksia ja irtaimen omaisuuden luovutuksia ei hyväksyttäisi korvattavina kustannuksina, koska niiden perusteella voitaisiin alentaa kunnan peruspääomaa.

Kuntaliiton mukaan kaikki omaisuuslajit tulee ottaa huomioon korvausta laskettaessa. Kompensaatiota kunnalle tulisi Kuntaliiton ehdotuksen mukaan maksaa, jos luovutettavan omaisuuden määrä vastaisi vähintään 0,25 prosenttiyksikön laskennallista veronkorotustarvetta tai menetys olisi vähintään kolme miljoonaa euroa. Näin myös suurilla ja keskisuurilla kaupungeilla voisi käytännössä olla oikeus korvaukseen.

Kuntaliiton lausunto perustuslakivaliokunnalle on luettavissa verkossa

Kuntaliitto on antanut sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun kuluessa lukuisia lausuntoja valmistelijoille sekä muistioita eduskunnan valiokunnille. Huomioista on koottu Kuntaliiton ”korjaussarja” uudistuksen valmistelun käyttöön.

Arto Sulonen

Etunimi
Arto
Sukunimi
Sulonen
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2345
Kännykkä
+358 400 850 232
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • palvelurakenteet ja kuntaliitokset
  • hallinnon kehittämistehtävät
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
tags