Sote- ja maakuntauudistuksen ”korjaussarja”:

Kooste Kuntaliiton huomioista maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun toimitusten käyttöön

(Kuntaliitto tiedottaa 25.5.2018) Suomen Kuntaliitto on antanut sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun kuluessa lukuisia lausuntoja valmistelijoille sekä muistioita eduskunnan valiokunnille. Keskeisimmät niistä on nyt koottu osoitteeseen: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/kuntaliiton-hallituksen-ja-valtuuskunnan-lausunnot-maakunta-ja-sote.

Kuntaliiton kannanotoissa korostuvat kuntien ja maakuntien itsehallinnon periaatteiden kunnioittaminen, uudistuksen toimeenpantavuuden realistisuus sekä kaavamaisuuden välttäminen ja alueiden erityistarpeiden huomioiminen. Myös kunnat ja monet muut lausunnonantajat ovat kiinnittäneet huomiota samoihin asiakokonaisuuksiin.

Kuntaliiton ”korjaussarjan” tärkeimmät näkökulmat:

1. Kaavamaisesta palveluiden järjestäjän ja tuottajan erottamisesta luovutaan.
2. Toteutetaan valinnanvapausmalli, mutta lisätään olennaisesti maakuntien päätösvaltaa palvelujen markkinoille viennin laajuudesta ja aikataulusta.
3. Lisätään palveluiden monituottajuutta maakunnan päätöksiin perustuen asiakassetelien, henkilökohtaisen budjetin ja julkisten hankintojen avulla
4. Poistetaan lainsäädännöstä, erityisesti ns. järjestämislaista, valtion toimivalta puuttua maakunnan päätöksiin.
5. Ei kielletä kunnilta mahdollisuutta osallistua palvelujen tuottamiseen.
6. Maakuntien talouden ohjausta koskevaa sääntelyä tulee keventää ja valtion maakuntien talouteen kohdistamista ohjaustoimenpiteistä tulee päättää lainsäädäntöön perustuen vuosittain julkisen talouden suunnitelman yhteydessä.
7. Poistetaan lainsäädännöstä valtakunnallisten tukipalveluyhtiöiden (toimitila ja ICT) käyttövelvoitteet lähtökohtaisesti.
8. Säädetään menettelystä, jolla kunnille kompensoidaan taloudelliset menetykset, jotka aiheutuvat kuntien omaisuuden siirrosta maakunnille.
9. Säädetään kunnille mahdollisuus järjestää ja tuottaa kasvupalveluita kuntien ja maakuntien välisiin sopimuksiin perustuen. 
10. Uudistuksen toteutuksen alueellista ja aikataulullista vaiheistusta lisätään.

Lisätietoja:
Jari Koskinen, toimitusjohtaja, p. 044 9764225
Timo Reina, varatoimitusjohtaja, p. 040 555 8458
Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, p. 50 567 1624
Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveys, p. 050 596 9866
Arto Sulonen, lakiasiain johtaja, p. 0400 850 232

Tagit