Kuntaliitto täsmentää tiedottamistaan koskien julkisten kuulutusten julkaisemista

Kuntaliiton verkkosivustolla on 8.8.2019 julkaistu tiedote Julkiset kuulutukset viedään kunnan verkkosivuille 1.1.2020 alkaen. Tiedotteen mukaan kaikki ilmoitustaulut poistuisivat 1.1.2020 alkaen.

Eräissä erityislaeissa on 1.1.2020 jälkeenkin maininta julkipanomenettelystä ja ilmoitustaulusta. Alkuperäistä tiedotetta on tältä osin korjattu 20.11.2019.

Hallintolain uudella sääntelyllä (62 a §, Julkinen kuulutus) ei puututa kuulutusmenettelyn käyttöalaan. Erityislainsäädännössä säädetään, missä asiassa ja missä asian käsittelyvaiheessa kulutetaan. Kunnan ilmoitukset, jotka eivät perustu erityislain säännökseen, julkaistaan jo nyt kuntalain 108 §:n nojalla kunnan verkkosivuilla.

Monet lupapäätökset annetaan tiedoksi erityissäännöksen nojalla ns. julkipanomenettelyllä. Julkipanomenettely poistuu ja se korvataan hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee sitä vielä noudattaa. Sama koskee muuta viittausta viranomaisen tai muun toimijan ilmoitustauluun.

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.