Pääekonomisti Minna Punakallio: Julkisen talouden suunnitelma uunista ulos lokakuussa - Vihiä kuntia koskevista budjettilinjauksista jo elokuun puolivälissä

pääekonomisti Minna Punakallio

Kuluvana syksynä, lokakuun 7. päivä, Antti Rinteen hallitus julkaisee hallituskautensa ensimmäisen julkisen talouden suunnitelman vuosille 2020–2023. Asiakirjassa kuvataan kansantalouden ja julkisen talouden tila ja määritetään ensimmäistä kertaa Antti Rinteen hallituksen budjettiraamit eli niin sanotut julkisen talouden rahoitusasematavoitteet. Nimelliset rahoitusasematavoitteet asetetaan julkisen sektorin eri alasektoreille eli valtiolle, kuntataloudelle ja sosiaaliturvarahastoille.

Rahoitusasematavoitteet ohjaavat paitsi hallituksen niin myös yksittäisten ministeriöiden rahankäyttöä hallituskauden aikana. Toisin sanoen ne määrittävät viime kädessä aikataulun, jossa veromuutokset, pysyvät menolisäykset ja kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit voidaan rahoittaa.

Juha Sipilän hallituksen rahoitusasematavoitteiden mukaan valtiontalouden ja paikallishallinnon nettoluotonanto olisi ollut vuonna 2019 korkeintaan -½ prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Työeläkerahastojen ylijäämä olisi ollut noin +1 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema noin 0 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Antti Rinteen hallitus on linjannut jo hallitusohjelmassaan, että normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa koko julkisen talouden tulee olla tasapainossa vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitetaso näyttäisi noudattelevan edellisen hallituskauden linjaa, mutta Antti Rinteen hallituksen haasteena ovat lukuisat hallituskaudelle suunnitellut menolisäykset sekä hiipuva talouskasvu.

Myös kuntatalousohjelma valmistuu lokakuussa

Lokakuussa julkisen talouden suunnitelman yhteydessä julkaistaan myös Antti Rinteen hallituksen ensimmäinen kuntatalousohjelma. Se kuvaa hallituksen kuntia koskevat linjaukset eri hallinnonaloilla ja keskeisten uudistusten aikataulun. Lisäksi kuntatalousohjelma esittelee kuntien kirjanpidon mukaisen kehitysarvion siitä, miltä ennustettu talouskasvu, väestökehitys sekä hallituksen toimet kuntataloudessa näyttävät.

Vihiä kuntia koskevista budjettilinjauksista saadaan jo elokuun puolivälissä, kun valtiovarainministeriö työstää ja julkaisee oman ehdotuksensa vuoden 2020 talousarvioksi. VM:n esitys julkaistaan internetissä 16. elokuuta.

Varsinainen hallituksen budjettiriihi on kuitenkin vasta syyskuun puolivälissä, 17.–18.9. Neuvotteluiden päätteeksi hallitus julkaisee valtioneuvoston sivuilla tyypillisesti laajahkon tiedotteen neuvottelun keskeisistä tuloksista. Myös Kuntaliitto seuraa ja analysoi niin VM:n riihen kuin hallituksen budjettiriihen päätöksiä ja niiden vaikutuksia kuntien tuloihin ja menoihin. Lisäksi on muistettava, että valtion budjettivalmistelun aikataulut voivat vielä muuttua.

Päivitettyjä kuntatalouden ennusteita esimerkiksi ensi vuoden talousarvion valmistelun tueksi joudutaan odottamaan näillä näkymin siis lokakuun alkuun. Sitä ennen hyvänä lähtökohtana kuntien ensi vuoden talousarviovalmistelulle on kuluvan vuoden kevään tekninen julkisen talouden suunnitelma. Myös Kuntaliiton nettisivuille päivitetään alkusyksyn aikana useita budjettivalmistelua auttavia materiaaleja.

Valtion budjetti valmistuu normaalia myöhemmin - myös kuntatalouden ennusteet lykkääntyvät

Tags