Kuntaliiton, Kevan ja Kuntajohtajat ry:n kysely kuntajohtajien työhyvinvoinnista 2020

Kuntaliitto on lähettänyt Kuntajohtajien työhyvinvointikyselyn kaikille Suomen kunnan- ja kaupunginjohtajille. Kyseessä on Kuntaliiton ja Kevan kyselytutkimus, joka on toteutettu aikaisemmin vuosina 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 ja 2018. Kysely toteutetaan joulukuun 2020 aikana ja kyselytuloksia julkaistaan alkuvuoden 2021 aikana.

Vuoden 2020 kysely koostuu seuraavista osa-alueista:

  • työkyky ja työn vaativuus
  • päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän toimivuus
  • johtoryhmätyöskentely
  • johtajasopimus ja kehityskeskustelu
  • häirintä ja uhkailu
  • työn eettisyys
  • voimavarat ja työssä jaksaminen
  • ajankohtaiset muutokset ja työuranäkymät.

Kysely sisältää muutaman kysymyksen myös mahdollisista ristiriitatilanteista sekä koronaepidemian vaikutuksista työhön ja työhyvinvointiin.

Saadut tulokset antavat arvokasta tietoa Suomen kuntajohtajien työhyvinvoinnin tilasta ja kehityssuunnista. Tulosten perusteella suunnitellaan yhteistyössä Kevan ja Kuntajohtajat ry:n kanssa kuntajohtajien työhyvinvointia tukevia toimia. Tuloksia hyödynnetään myös uuden valtuustokauden luottamushenkilökoulutuksissa.

Lisätietoja vuoden 2018 kuntajohtajakyselyn tuloksista:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.