Sosiaali- ja terveydenhuollon menot nousivat tammi-elokuussa 2020

Kuntaliitto on julkistanut yhteenvedon 44 suurimman kunnan sekä kahdeksan kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen eri toimintojen vuoden 2020 tammi-elokuun nettotoimintamenoista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset nousivat vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna yhteensä 3,8 %. Voimakkainta nousu on ollut perusterveydenhuollossa (6,8 %), jossa menoja kasvatti sekä koronan testauksesta että hoidosta aiheutuneet kulut mm. tarvike- ja henkilöstömenoissa.

Yhteensä terveydenhuollon kustannuksen nousivat 3,8 %, josta erikoissairaanhoidon osuus oli 2,2 %.

Suomessa vallinnut koronaepidemia vähensi sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää. Lisäksi tiettyjä palveluja ajettiin alas. Erikoissairaanhoidossa kiireettömiä hoitoja siirrettiin tehtäväksi myöhemmin. Tämän seurauksena on syntynyt hoitovelkaa, joka ei vielä tässä vaiheessa näy menoissa.

Halvimmat kustannukset Heinolassa - kalleimmat Helsingissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakoidut asukaskohtaiset kustannukset olivat ajanjaksolla keskimäärin 2 355 € ja vaihteluväli 2 595–1 943 €. Helsingissä oli 10 % suuremmat ja Heinolassa 17 % pienemmät nettomenot/asukas suhteessa yhteenvedon kuntiin keskimäärin.

 

Tarvevakioituja kustannuksia tarkasteltaessa voimme havaita, että kuusi kahdeksasta monitoimialaisesta kuntayhtymästä sijoittuu kustannuksiltaan edullisimpien kunnan/kuntayhtymän joukkoon.

Tarvekertoimen laskentaa erityisesti sairastavuuden mittaamisen osalta on tarkennettu (THL 30.6.2020), minkä vuoksi uudet tarvekertoimet ja tarvevakioidut menot saattavat poiketa suurestikin aiemmista.  

Kooste suurimpien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menoista löytyy täältä.

Mari Sjöholm

Etunimi
Mari
Sukunimi
Sjöholm
Tietopalvelusuunnittelija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2614
Kännykkä
+358 50 338 2502
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoasiat
  • sairaanhoitopiirien ja suurimpien kuntien osavuosi- ja vuosikatsaukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous
Twitter-tili