Sote-lait hyväksyttiin - Kuntaliitolta tukea muutokseen

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssään sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta koskevan lainsäädännön, joka tulee voimaan heinäkuun alussa 2021 tasavallan presidentin vahvistettua lait.

Historiallinen uudistus koskee kaikkia kuntia. Uudistuksessa perustettaville hyvinvointialueille siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtäviä yli 200 kuntaorganisaatiolta. (Kuntaliiton tiedote 23.6.2021)

Kuntaliitto on kartoittanut kevään aikana laajasti jäsenkuntien ja sopimuskumppaniorganisaatioiden toiveita uudistuksen toimeenpanovaiheen muutostuelle. Kuntaliitto on varautunut tuen vaiheittaiseen käynnistämiseen välittömästi lakien voimaantulon jälkeen. 

Kuntaliitto tarjoaa muutostukea uudistuksen toimeenpanossa jäsen- ja sopimuskumppaniorganisaatioilleen ja teemakohtaisesti hyvinvointialueille. 

Kuntaliiton muutostuen kärkiteemoja ovat mm. tehtävien ja omaisuuden siirtoa sekä kuntatalousvaikutuksia koskevat kysymykset. 

Lisäksi Kuntaliitto tukee yhteistyössä ministeriöiden kanssa kentän toimijoita hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön ja tässä tarvittavien rakenteiden ja toimintamallien suunnittelussa.  

Lisätietoa Kuntaliiton toiminnasta, muutostuesta ja näkemyksistä sote-uudistukseen liittyen löytyy www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-uudistus-ja-kuntaliitto

Sivustolla on myös sote-muutostuen palvelupyyntölomake, jonka avulla Kuntaliitolle kohdennettavat uudistuksen toimeenpanoon liittyvät kysymykset ja palvelupyynnöt pyydetään toimittamaan. 

Tagit