Tiedote, 

Kuntahallinnon historiallinen muutos käynnistyy

Sote-uudistusta koskevien lakien voimaantulosta käynnistyy kuntakentällä Suomen hallintohistorian suurimman muutoksen toimeenpano. Muutos koskee kaikkia kuntia ja siinä hyvinvointialueille siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtäviä yli 200 kuntaorganisaatiolta.

”Muutoksen toteuttaminen edellyttää riittävien resurssien ja työrauhan turvaamista toimeenpanosta vastaaville kentän organisaatioille”, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.
Toimeenpanolle varattu aikataulu on myös jäämässä erittäin kireäksi, mikä korostaa kansallisen riskien seurannan merkitystä.

Uudistuksen toimeenpanon rinnalla kunnissa ja kuntayhtymissä joudutaan varautumaan koronaepidemian jälkihoitoon, sekä moniin rinnalla käynnissä muutoksiin.
”Työrauhan turvaamiseksi olisi viisasta pidättäytyä keskellä muutosta voimaantulevaksi suunnitelluilta kunnille uusilta ja laajenevilta lakisääteisiltä tehtäviltä, Kuntaliiton sote-johtaja Tarja Myllärinen muistuttaa.

Kuntaliitolta tukea muutoksessa olevalle jäsenkentälle

Kuntaliitto on valmistautunut osaltaan tukemaan kuntaorganisaatioita muutoksessa.
”Olemme kartoittaneet kevään aikana laajasti toiveita muutostuelle ja varautuneet niihin vastaamaan”, toteaa erityisasiantuntija Karri Vainio.
Kuntaliiton muutostuen kärkiteemoja ovat mm. tehtävien ja omaisuuden siirtoa sekä kuntatalousvaikutuksia koskevat kysymykset.
”Lisäksi olemme varautuneet yhteistyössä ministeriöiden kanssa tukemaan kentän toimijoita hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön ja tässä tarvittavien rakenteiden ja toimintamallien suunnittelussa, joiden merkitys uudistuksen onnistumiselle on keskeinen”, Vainio jatkaa.  

Sote-uudistuksen rinnalla kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat myös monet muut kysymykset.
Uudistuksen toteutuminen tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden kuntien rooleja, tehtäviä, rahoituspohjaa, itsehallintoa sekä näissä olevia vaihtoehtoja tulee pohtia ja valmistella.
”Tarvitaan vahva visio tulevaisuuden kuntien merkityksestä yhteiskunnassamme sekä toimenpidevaihtoehtoja sen toteutumiselle.  Kuntaliitto tulee hakemaan vastauksia näihin kysymyksiin yhdessä kuntien, valtion ja sidosryhmien kanssa”, Kuntaliiton strategia- ja kehitysjohtaja Markus Pauni toteaa. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista