Työllisyyden ratkaisumallista tulee totta

Kuntaliitto ja kunnat ovat tyytyväisiä hallituksen kehysriihen linjaukseen TE-palveluiden siirrosta kuntiin. Kunnat ovat tehneet paljon työtä muutoksen eteen: työllisyyden kuntakokeilut ja viime syksynä valmisteltu Kuntaliiton fasilitoima kuntien työllisyyden ratkaisumalli viitoittavat tietä muutokselle.  
 
- Tavoitteena on dynaaminen kuntaekosysteemi. Siinä kunta kokoaa eri toimijat yhteen, ja julkinen, yksityinen ja kolmas sektori työskentelevät yhdessä työllisyyden parantamiseksi. Kunnilla on nyt näytön paikka työllisyyspalvelujen hoidossa, ja Kuntaliitto tukee kuntia uudella, yhdessä-tekemisen tavalla, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen toteaa. 
 
Kun työvoimapalvelut järjestetään paikallisella tasolla, ollaan lähellä niin työnhakijaa, työnantajia kuin yrityksiä. Niin sanotut työelämäpalvelut eli TE-palvelut ovat lähipalveluita. Näin on toimittu myös monissa muissa pohjoismaissa, hyvin tuloksin. 
 
Työllisyyden ratkaisumalli
 
Nyt toteutettavat kokeilut eivät ole lopullinen malli, vaan kokeilujen myötä valmistellaan pysyvän työllisyysmalliin siirtymistä. Dynaaminen palvelurakenne, jossa paikallistasolla hoidetaan sekä työnhakijoiden että työnantajien palvelut, luo uusia elinvoimavaikutuksia.   
 
- Varsinainen työ eli yhdyspintojen rakentaminen eri toimijoiden välille on tärkeää aloittaa heti, Minna Karhunen jatkaa.
 
Osana työllisyyspalveluvastuun siirtämistä uudistetaan palveluihin ja etuisuuksiin liittyvät rahoitusvastuut siten, että malli kannustaa työllisyyden edistämiseen pohjoismaisten mallien mukaisesti. Työllisyyspalveluvastuun siirtämisessä on kyse laajasta kokonaisuudesta, jota valmistellaan samanaikaisesti muiden, työttömien palveluihin ja kuntien tehtäviin vaikuttavien uudistusten kanssa.  
 
-  Tehtävien siirto kunnille ei merkitse, että valtion ei tarvitsisi enää satsata niihin. Elinvoimahyöty tulee työllisyyden paranemisesta, ei työllisyyspalveluista säästämällä, kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina täydentää. 

Tags
Timo Reina

Timo Reina

Varatoimitusjohtaja
Johtajisto
Vastuualueet
  • kuntatalousasiat
  • alue- ja elinkeinoasiat sekä EU:n rakennepolitiikka
  • työllisyys ja maahanmuuttoasiat
  • työmarkkina- ja henkilöstöasiat (ml. kehittäminen ja eläkepolitiikka)
  • yhdyskunta-, tekniikka- ja ympäristöasiat
  • kuntakehitys, tuottavuus ja tutkimustoiminta
  • toimitusjohtajan varamies