Digitalisaatio on hallinnon tulevaisuutta

Moni suurista viranomaistoimijoista säästäisi sekä aikaansa että rahaa, jos niiden päätöksentekoprosessi voitaisiin automatisoida. Tämä koskee esimerkiksi Verohallintoa, KELA:a, Maanmittauslaitosta, mutta miksipä ei myös kuntia ja kaupunkeja.

Automaattinen päätöksenteko vapauttamaan kunnan viranhaltijaresurssia

Kuntataustaisissa organisaatioissa melko suoraviivaiset viranomaispäätökset vievät paljon viranhaltijaresursseja. Esimerkiksi maksupäätökset sekä paikkojen osoituspäätökset voitaisiin mahdollisesti automatisoida.

Oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö ovat vuoden 2021 aikana valmistelleet muutoksia hallintolakiin koskien automaattisen päätöksenteon mahdollistamista viranomaistoiminnassa. Lakimuutoksen jälkeen viranomaiset voisivat tulevaisuudessa hyödyntää tietyn tyyppisissä päätöksissään täysin digitalisoitua päätöksentekoa.

Oikeusturvan vaatimukset ovat tiukkoja: ainoastaan suoraviivaiset päätökset, joissa ei käytetä yksilökohtaista harkintaa, soveltuvat automaattiseen päätöksentekoon.

Lakiehdotus jätetään eduskunnalle kuluvan kevään aikana. Ministeriöt ovat kuitenkin jo nyt lähettäneet kyselyn niille kaupungeille ja kuntayhtymille, joita automaattinen päätöksenteko todennäköisimmin voisi koskea.

Aiheesta lisää

Ministeriöiden lainvalmisteluaineistoja

Digitalisaatiosta Kuntaliiton verkkopalvelussa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Digisumpit-kuvituskuva.

Tervetuloa digisumpeille!

Digisumpit on torstaisin pidettävä etätilaisuus kuntien digikehittäjille. Digisumpit on tarkoitettu kuntien osaamisen jakamista ja verkostoitumista varten. 

Digisumppien ajankohdat ja aiheet.