Kehittäminen ja digitalisaatio

Digitalisaatiota lähestymme kahdella tapaa osioissa kuntien digikehittäminen ja yhteiset digiratkaisut

Kuntajohtamisen sivuilta löydät tietoa kuntajohtamisesta sekä työkaluista.

Kuntaliiton demokratiatyöllä tähdätään kuntien edustuksellisen demokratian ja kuntalaisten suoran osallistumisen edellytysten vahvistamiseen ja kehittämiseen. Avaamme myös kuntalaisten osallisuuden edistämisen keinoja ja työkaluja.

Kehittämis- ja innovaatiopalveluistamme kunnille kerrotaan tarkemmin Kuntaliiton palvelut -osiossa.

Tiedon elinkaaren merkitys korostuu digitaalisuudessa.

Tervetuloa rakentamaan uusia, kestäviä kuntia

Kuntaliiton Uudet kestävän kunnat -prosessissa tarkastellaan tulevaisuuden kuntia: millaisilla kuntien ja valtion toimenpiteillä luomme yhdessä uudet, kestävät kunnat? Osallistut anonyymisti vartissa, tulethan mukaan 5.11. mennessä. 

lateral-image-left