Kehittäminen ja digitalisaatio

Digitalisaatiota lähestymme kahdella tapaa osioissa kuntien digikehittäminen ja yhteiset digiratkaisut

Kuntajohtamisen sivuilta löydät tietoa kuntajohtamisesta sekä työkaluista.

Kuntaliiton demokratiatyöllä tähdätään kuntien edustuksellisen demokratian ja kuntalaisten suoran osallistumisen edellytysten vahvistamiseen ja kehittämiseen. Avaamme myös kuntalaisten osallisuuden edistämisen keinoja ja työkaluja.

Kehittämis- ja innovaatiopalveluistamme kunnille kerrotaan tarkemmin Kuntaliiton palvelut -osiossa.

Tiedon elinkaaren merkitys korostuu digitaalisuudessa.

Kuntien digiviikko.

Tervetuloa mukaan kuntien digiviikkoon!

Kuntien digitalisointiviikko on Kuntaliiton teemaviikko 6-10.6.2022. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta. 

lateral-image-left