Kehittäminen ja digitalisaatio

Digitalisaatiota lähestymme kahdella tapaa osioissa kuntien digikehittäminen ja yhteiset digiratkaisut

Kuntajohtamisen sivuilta löydät tietoa kuntajohtamisesta sekä työkaluista.

Kuntaliiton demokratiatyöllä tähdätään kuntien edustuksellisen demokratian ja kuntalaisten suoran osallistumisen edellytysten vahvistamiseen ja kehittämiseen. Avaamme myös kuntalaisten osallisuuden edistämisen keinoja ja työkaluja.

Kehittämis- ja innovaatiopalveluistamme kunnille kerrotaan tarkemmin Kuntaliiton palvelut -osiossa.

Tiedon elinkaaren merkitys korostuu digitaalisuudessa.

Kestävä kehitys kunnissa – Lähtölaskenta uhkakuvasta unelmaan

Millainen on kestävä kunta? Mitä toimenpiteitä kunnat voivat tehdä kestävyyden lisäämiseksi? Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin kestävät kunnat -ennakointiprosessissa.

lateral-image-left