Esittele digityönne tuloksia Kuntien digitalisointiviikolla

Tule esittelemään kuntien digitalisointiviikolle kuntanne digikehittämistyön tuloksia tai tunnistettuja haasteita, joita voisi ratkaista digitalisaation avulla. Kuntien digitalisointiviikko järjestetään 6-10.6.2022.  

Tavoitteena on tukea kuntien verkostoitumista ja yhteistyötä. Mukaan kutsumme myös yrityksiä kuuntelemaan, millaisia tarpeita kunnissa on.  

Voit jättää ehdotuksia kahdessa kategoriassa.  

  1. Tulokset: tule jakamaan kehittämistyönne tulokset muiden kuntien käyttöön.  

  1. Haasteet: Kerro mikä haaste kunnassasi pitäisi ratkaista digitalisaation keinoja hyödyntäen.  

Ideoita ja ehdotuksia hyödynnetään digitalisointiviikon ohjelman rakentamisessa. Etenkin keskiviikkona 8.6. keskitytään kunnilta tulleisiin ideoihin. 

Kyselylomakkeet ovat auki 28.4. asti. Ehdotuksia käsitellään Kuntaliitossa seuraavalla viikolla ja ehdotuksia jättäneisiin ollaan yhteydessä viimeistään toukokuun toisella viikolla. 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista