Kuntien digitalisointiviikko- ja päivät 6.-10.6.2022. Kesytä kuntamuutos digitalisaatiolla!

Kuntien digitalisointiviikko on Kuntaliiton teemaviikko 6-10.6.2022. Digitalisointiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta. Digiviikon osana FCG järjestää Kuntien digitalisointipäivät.  

Mitä teemaviikko pitää sisällään?

Teemaviikon monipuolinen ja ajankohtainen ohjelma koostuu webinaareista, verkkokeskusteluista, työpajoista ja miniseminaareista. Lisäksi viikon aikana nostetaan esiin erilaisia julkaisuja, podcasteja, blogeja, mielipiteitä ja pohdintoja koskien kuntien digitalisoitumista. Vaikka et ehtisi osallistua itse tilaisuuksiin, kannattaa viikon aikana seurata myös Kuntaliiton viestintää. 

Alkuviikosta nostetaan sisällöt esiin ja keskitytään erityisesti erilaisiin projekteihin, kunnan eri toimialoilla tehtävään työhön sekä digikehittämisen tuloksiin ja tunnistettuihin haasteisiin. Kohderyhmänä ovat erityisesti eri toimialojen asiantuntijat, toimialajohto ja kunnan tietohallinto- ja kehittämistoimijat.

Torstaina on FCG:n järjestämä maksullinen digitalisointipäivä, jossa käsitellään kunnallisissa organisaatioissa tehtävää digitalisaatiota ja rakenteellisia muutoksia erityisesti tietohallinnon ja sen järjestämisen näkökulmasta. 

Perjantaina suunnataan katse tulevaisuuteen, kun kuntien digitalisointiviikko huipentuu verkossa järjestettävään päätösseminaariin. Suorassa studiolähetyksessä nostetaan esiin suuria linjoja, myös poliittista näkökulmaa ja kansallista puhetta kuntien digitalisoitumisesta.

Eri tapahtumista vastaavat Kuntaliiton asiantuntijat eri yksiköistä. Ohjelmaa voi olla myös päällekkäin, koska kaikilla tilaisuuksilla ei aina ole sama kohderyhmä. 

Kuinka pääsen mukaan? 

Kuntaliiton järjestämä ohjelma on maksutonta, mutta voi vaatia ilmoittautumisen. Ilmoittautumisten avulla saamme tietoa eri teemojen kiinnostuksesta ja keitä kyseinen ohjelma kiinnostaa. Alla on digitalisaatioviikon ohjelma. Lisätietoja yksittäisistä tapahtumista saat klikkaamalla itsesi kunkin tilaisuuden tapahtumasivulle.

Ohjelmaa järjestetään sekä verkossa, että Kuntatalolla Helsingin Kalliossa, jos pandemiatilanne sallii. 

Tervetuloa digiviikolle! 

DIGITALISAATIOVIIKON OHJELMA 

Kuntien digitalisointiviikko 6-10.6.2022

Maanantai 6.6 

Klo 9-9.50: Kuntien digikehittämisen tuloksia: Naantalin hyvinvointia edistävä etätyön malli ja Hämeenlinna taskussa -sovellus

Klo 9-16: Talousteema - Digiä taloudessa

Klo 10-12: Ihmiskeskeisyyden kuntaklinikka

 • Mitä? Ihmiskeskeisyyden kuntaklinikalla keskustellaan siitä, millainen on ihmiskeskeinen kunta ja millaisia ovat kuntalaisten vaikuttavimmat palvelukokonaisuudet. Käymme läpi esiin nostettuja haasteita ja pohdimme, miten niitä voidaan ratkaista ihmiskeskeisesti. Tapahtumaan sisältyy pienryhmätyöskentelyä.
 • Missä? Etätapahtuma, Teams
 • Katso ihmiskeskeisen kuntaklinikan ohjelma ja lisätiedot tapahtuman sivuilta. 

Klo 12.30-14.30: AuroraAI-verkko ihmiskeskeisyyden tukena 

Klo 14-14.45: Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi

Klo 15-15.30: Hanke-esittely: Digiajan väestöennustejärjestelmä kuntien talouden ja palvelutuotannon suunnittelun perustaksi

 

Tiistai 7.6 

Kl 08.30-9.30: Förändringsledning som möjliggörare i digitalisering

 • VadDigitalisering föds inte av sig själv i organisationer. På digifikat under digiveckan i juni kommer de två experterna Malin Österlund och Petra Blixth från Försäkringskassan IT och berättar om deras arbete med förändringsledning och hur det kan bli en möjliggörare i digitaliseringen. 
 • Var? On-line, Teams
 • Mer info och intresseanmälan på evenemangets programsida 

Klo 9-10.30: eVaka tilannekatsaus sekä eVaka Tampereen käyttöönoton kokemuksia

Klo 9-11: Kuntalaisen tietomalli

 • Mitä? Tilaisuudessa keskustellaan ensimmäisestä kuntalaisen tietomallista, jota toteutetaan Digi- ja väestötietoviraston yhteentoimivuusalustalle. Käymme läpi esimerkiksi seuraavia asioita: mistä tiedoista ydintiedot muodostuvat? Mitkä ovat tietoja, joiden tulisi liikkua? Käyttötapauksia, joiden kautta on tunnistettu ydintietojen lisäksi muita yhteisiä tietoja, joiden tulisi liikkua. 
 • Missä? Etätapahtuma, Teams
 • Katso tapahtuman kuntalaisen tietomalli lisätiedot tapahtuman sivulta. 

Klo 10-11: Kunta digitaitojen tukijana - oppimispiiristä osaamista digituen järjestämiseen

Klo 11-12: DigiOne ekosysteemin esittely

Klo 12-13: Kuntamatch - alusta asukkaiden omaehtoisen osallisuuden tueksi

Klo 13-14: Chatbotti Annie opiskelijoiden tukena

 • Mitä? Tilaisuudessa kuulemme, miten opiskelijoiden tukitarpeiden tunnistajaksi ja apuvälineeksi kehitetty Annie-chatbot toimii ja millaisia käyttökokemuksia ratkaisusta on saatu Vantaan Variassa, jossa chatbottia on pilotoitu vuosina 2021-2022.
 • Missä? Teams, etätapahtuma
 • Katso tilaisuuden chattibotti Annie lisätiedot tapahtuman sivulta.

Klo 13-14: Systeeminen ajattelu kunnan tietojohtamisessa, Case Espoo

Klo 13-14: Rajapinnat kuntien digitalisaation tukena

Klo 14-16: Laadukas data ja avoimet tuotteet kuntien verkkopalveluissa

Klo 14.15-15: Kuntien digipalvelut yrityksille, hyvät käytännöt jakoon

 

Keskiviikko 8.6 

Klo 9-10: Kunta-valtio -jalostamo: julkisen hallinnon digitaalinen turvallisuus

Klo 10-11.15: Parlamentaarinen tietopolitiikka -työpaja 

Klo 12-16: Seminaari: Kuntien digikehittäminen näkyväksi - esimerkkejä kunnissa tehtävästä digityöstä

Klo 12-16: Työpaja, Esi- ja perusopetuksen digitalisaation verkostojen verkosto (kutsuvierastilaisuus)

 • Mitä: Verkoston tavoitteena on edistää kuntien, valtion ja muiden esi- ja perusopetuksen digitalisaation toimijoiden vuoropuhelua. Tässä PoC (proof of concept) -henkisessä työpajassa etsitään parhaita toimintamalleja työskennellä yhdessä, käydä dialogia, hyödyntää olemassa olevia verkostoja ja koota toimijoita saman pöydän äärelle.
 • Missä: Kuntatalo, Helsinki.

Kl 13.00-14.00: EU:s digitala decennium ur kommunernas synvinkel

 • Vad? En diskussion mellan Finlands Kommunförbund och Sveriges Kommuner och regioner om hur EU:s digitala decennium ser ut från kommunernas synvinkel och om det nordiska samarbetet kring det digitala.
 • Var? On-line, Teams
 • Mer info på evenemangets programsida 

 

Torstai 9.6 - Kuntien digitalisointipäivät 

Kuntien digitalisointipäiville kootaan viikon mielenkiintoisimmat teemat ja puhujat ja tärkeänä yhteistyötahona kuntien digitalisoitumisen kannalta myös yritysten rooli nostetaan esiin.

Päivän vastuujärjestäjänä on FCG. Katso lisätietoja ja ilmoittaudu FCG:n ohjelmasivuilla. Tapahtuma on maksullinen.

 

Perjantai 10.6  

klo 9-11: Systeeminen muutos ja digitalisaatio osana kuntapolitiikan tulevaisuutta -seminaari

 • Mitä? Digiviikon viimeisen päivän aamuseminaarissa esitellään kaksi kiinnostavaa ja ajankohtaista selvitystä, jotka katsovat kuntien tulevaisuuteen. Kuntaliiton yhteistyössä Norenin kanssa toteuttama selvitys esittelee erilaisten kuntien valmiuksia systeemiseen muutokseen. Valtiovarainministeriö selvitti 2021 aikana vaihtoehtoisia kuntapolitiikan toimenpidekokonaisuuksia poliittisen päätöksenteon pohjaksi ja näissä tärkeässä roolissa on myös digitalisaatio. Tässä seminaarissa tarkastellaan systeemistä muutosta ja kuntien digitalisoitumista erilaisista lähtökohdista käsin. Mukaan keskusteluun on kutsuttu kuntia, jotka olivat selvitystyön ohjausryhmässä.
 • Missä? Etäseminaari, Teams
 • Katso seminaarin ohjelma, puhujat ja lisätiedot tapahtumasivulta. 

klo 12-15: Kuntien digitalisointiviikon päätösseminaari - katse tulevaisuuteen

Kuntien digitalisointiviikko 6-10.6.2022

tags
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
Vastuualueet
 • Kuntien digikehitystoimiston vetovastuu
 • uusien digikehittämistarpeiden tunnistaminen ja projektointi
 • kuntien digihankkeiden koordinointi
 • tietopolitiikan ja avoimen datan edunvalvontatehtävät