Etätyömahdollisuuksien lisääntyminen näkyy tonttimarkkinoilla - kysyntä lisääntynyt myös kasvukeskusten ulkopuolella

Tonttimarkkinoilla tapahtuvien muutosten vaikutusten kartoittamiseksi on Suomen Kuntaliiton ja Newsecin toimesta toteutettu tonttimarkkinaselvitys loppuvuoden 2021 aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 70 kaupunkia ja kuntaa eri puolilta maata. Tonttibarometrissa näkyy koronarajoitusten vaikutusta pientalotonttien kysyntään. Vielä eivät ole tiedossa helmikuussa alkaneen Ukrainan sodan seuraukset tonttimarkkinoilla.

- Sodan jälkeen seuraa jälleenrakentamisen aika - suomalaisella yhteiskunnalla on paljon tarvittavaa osaamista ja annettavaa eri puolilla maatamme, jos osaamme hyödyntää tulevat mahdollisuudet, sanoo Kuntaliiton maapolitiikan kehittämispäällikkö Matti Holopainen.

Tonttimarkkinoiden tilanne nähdään positiivisena

Kyselyn vastausten ja haastatteluiden perusteella tonttimarkkinoiden tilanne nähtiin positiivisena. Kysyntä tontteihin, erityisesti asuntotontteihin on kasvanut tai pysynyt ennallaan.

Ennen korona-aikaa kaupungistuminen maailmanlaajuisena trendinä on näkynyt pitkään myös Suomessa. Kaupungistumisen vaikutus on korostunut erityisesti suurimpien kuuden kaupungin kasvuennusteissa. Nyt korona-aikana tehdyssä kyselyssä näkyy sekä isojen kaupunkien  että Itä- ja Pohjois-Suomen keskuskaupunkien vastauksissa niin asunto- kuin toimitilatonttien kysynnän kasvu.

Esimerkkeinä kaupungeista, joissa kysyntä on selvästi kasvanut, ovat Savonlinna, Kajaani ja Rovaniemi. Vastaava tilanne on näkyvissä osassa kasvukeskusten lähikunnista, esimerkkinä pääkaupunkiseudun kehyskuntien kasvanut tonttikysyntä. Muuttoliikkeen kohdistuminen erityisesti näihin alueisiin saattaa liittyä ennusteeseen etätyömahdollisuuden pysyvästä lisääntymisestä sekä elämisen laadun kasvaneesta merkityksestä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!