EU:n kaupunkimissioon mukaan kuusi suomalaista kaupunkia

Espoo, Helsinki, Lahti, Lappeenranta, Tampere ja Turku valittiin huhtikuun lopulla EU:n kaupunkimissioon, jossa on mukana sata eurooppalaista kaupunkia. Mission tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2030 mennessä kehittämällä älykkäitä ratkaisuja. Kaupunkimissio saa 360 miljoonaa euroa Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoitusta vuosiksi 2022 ja 2023. Lisäksi kaupungeille on luvassa räätälöityä neuvontaa ja tukea sekä mahdollisuuksia osallistua suuriin innovointitoimiin ja pilottihankkeisiin.

Kaupunkimissio on yksi viidestä EU:n missiosta, joiden avulla unioni pyrkii ratkaisemaan polttavia yhteiskunnallisia haasteita. Neljä viidestä missiosta liittyy suoraan ilmastoon tai maaperän ja vesistöjen puhtauteen. Euroopan alueiden komitean lausunnon esittelijä Espoon kaupunginvaltuuston jäsen ja alueiden komitean Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Markku Markkula on edustanut EU:n kuntia ja alueita neuvoteltaessa missioiden toteutuksesta. Markkulan laatima Euroopan unionin missiot -lausunto hyväksyttiin Euroopan alueiden komitean täysistunnossa huhtikuun lopulla.

"On hienoa, että saimme kuusi kaupunkia näiden sadan kaupungin joukkoon. Sehän on kuusinkertainen määrä verrattuna siihen, mitä väkiluvun perusteella Suomelle olisi kuulunut, ja valtava mahdollisuus näille kaupungeille", Markkula iloitsee.

Lue lisää:

Pidempi uutinen alueiden komitean sivuilla

Komission uutinen kaupunkimissioon valituista kaupungeista

Euroopan alueiden komitea on EU:n virallinen instituutio, jota on kuultava alueisiin ja kuntiin vaikuttavien asioiden valmistelussa. Alueiden komiteassa on 329 edustajaa, joista Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän kuntia ja maakuntia edustavaa jäsentä. 

Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä. 

Välitämme merkittävimmät AK:n uutiset Kuntaliitto.fi-verkkopalvelussa tiivistelminä. Kokonaiset uutiset ovat luettavissa AK:n verkkosivuilla.  

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!