Helsinki

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13

Postiosoite

PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Vaihde
Sähköpostiosoite
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Perustiedot

Kuntatyyppi
City
Kuntanumero
091
Kunnan kielisuhde
kaksikielinen kunta, pääkieli suomi

Naapurikunnat

;