Kuntasektorin puitetukiohjelmalla rahoitusta kunnallisille energiayhtiöille

Huomioitavaksi TEM:n muistio energiayhtiöiden vakuusmaksujen valtiontukiohjelmista

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 15.11.2022 muistionsa (päivätty 8.11.2022) energiayhtiöiden vakuusvaatimusten likviditeettitarpeita koskevista valtiontukiohjelmista. Muistio koskee komission lokakuussa 2022 hyväksymiä valtiontukiohjelmia kuntasektorin puiteohjelmaksi (SA.104267) sekä valtiovarainministeriön lainaohjelmaksi (SA.104224).

Kuntarahoituksen ja muiden tukiviranomaisten tulee myöntää tukiohjelmaan perustuva laina viimeistään 31.12.2022.

Kuntasektorin puitetukiohjelmalla rahoitusta kunnallisille energiayhtiöille

Kuntasektorin puitetukiohjelma pyrkii takaamaan kuntakonserniin kuuluvien tai kuntien ja valtion määräysvallassa olevien sähköä tuottavien tai toimittavien yhtiöiden rahoituksen tilanteessa, jossa yritys tarvitsee rahoitusta energiamarkkinoiden lisääntyneisiin komission päätöksessä erikseen mainittuihin vakuusvaatimuksiin.

Valtionvarainministeriön lainaohjelman tarkoituksena on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten sähkön johdannaismarkkinoilla toimivien yhtiöiden likviditeetin tilapäinen turvaaminen sähkömarkkinoiden poikkeuksellisessa tilanteessa.  

Tukiviranomaisena Kuntarahoitus, kunta tai VM

Tukiviranomaiset – eli Kuntarahoitus Oyj, kunta tai valtiovarainministeriö – voivat myöntää valtiontukiohjelmassa mainituin edellytyksin ja ehdoin tuettuja lainoja energiayhtiölle tukiohjelmissa mainittuun tarkoitukseen.

Komission päätöksen noudattaminen suojaa tuensaajaa ja tukiviranomaista mahdolliselta sääntöjenvastaiselta tuen takaisinperinnältä.

Lainan myöntävä taho on tukiviranomainen (Kuntarahoitus Oyj, kunta tai valtionvarainministeriö), ja sen vastuulla on varmistaa, että laina täyttää komission valtiontukipäätöksen ehdot.  

Työ- ja elinkeinoministeriön muistiossa käsitellään muun muassa

  • tukiohjelmien sisältöä
  • sen kansallista oikeusperustaa
  • tuen myöntämisen edellytyksiä
  • tuettujen lainojen ehtoja
  • tuen kasaantumista sekä
  • myönnettyjen tukien seurantaa ja raportointia.

Laadimme Kuntaliitossa muistioon perustuvan tiivistelmän kuntasektorin tukiohjelmasta.

Kehotamme kunnallisia energiayhtiöitä ja kuntia tutustumaan komission päätöksiin ja työ- ja elinkeinoministeriön tukiohjelmien muistioon, mikäli kunnallisilla energiayhtiöillä on tarkoitus pyrkiä hyödyntämään tukiohjelman mahdollistamia tuettuja lainoja tukiohjelmassa mainittuun tarkoitukseen. 
 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.