Ilmoittajansuojelu

Kansallinen whistleblower-sääntely lähestyy maaliaan

Oikeusministeriöltä saamamme tiedon mukaan lakiesitys ilmoittajansuojelusta annetaan eduskunnalle kesäkuussa, viikolla 23.

Kansallinen laki eettisestä kanavasta vuoden 2022 aikana

Ilmoittajansuojelun kansallisen sääntelyn voimaantulohan on lykkääntynyt jo muutaman kerran. Mikäli edellä mainittu aikataulu toteutuu, tullee laki ministeriön arvion mukaan voimaan loppuvuonna 2022.

Kuntaliiton yleiskirje ohjeistaa

Julkaisemme yleiskirjeen ilmoittajansuojelulaista, kun lain sisältö ja täsmällinen voimaantuloaikataulu ovat tiedossamme.

Yleiskirjeemme lähtee automaattisesti kaikkien kuntien ja kuntayhtymien kirjaamoihin sekä muille yleiskirjeemme tilanneille.

Muistutus: ilmoituskanavaa ei voida edellyttää ennen lain voimaantuloa

Osa Kuntaliiton jäsenistä on jo ollut aktiivisia ilmoituskanavan perustamisessa. Kuitenkaan ennen ilmoittajansuojelulain voimaantuloa ei ilmoituskanavan perustamista voida kunnilta, kuntayhtymiltä tai kunnan tytäryhtiöiltä edellyttää.

 

Mikä on eettinen ilmoituskanava?

Yli 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla ml. kunnat ja kuntayhtymät on velvollisuus perustaa sisäinen luottamuksellinen ilmoituskanava.

Henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, voi näin turvallisesti ilmoittaa asiasta organisaatiossaan.

EU:n ilmoittajien suojeludirektiivin (2019/1937) 26 artiklan mukaan jäsenvaltioiden olisi tullut saattaa direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 17.12.2021.

Aiheesta lisää

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista