Kunnat ideoivat lakikokeiluja Kuntamarkkinoilla

Kuntamarkkinoilla hackathon-ideontikilpailun voitti seutukaupunkien edustajien ryhmän ideoima SOTKU. Siinä kunnille annetaan työkalut työllisyyden hoidon ja työvoimapulan ratkaisuun.

Kuvituskuva.

"Sosiaaliturvan ja työllisyyden hoidon uudistaminen kunnissa – SOTKU" –kokeilussa työllisyyden hoidon ja sosiaaliturvan kokonaisvastuu siirretään kokeilukunnille. Kunta voi myöntää asukkailleen kannustintuen, joka vastaa asiakkaan sosiaaliturvan tasoa ja mahdollistaa työpaikan vastaanottamisen ilman huolta kannustinloukusta!

Mallissa tarvittavat koulutus- ja palkkatuet myönnetään kunnan toimesta. Työlupien käsittelyyn annetaan päätösvalta kuntaan ja tarveharkinnasta luovutaan kokeilun ajaksi. Lisäksi velkajärjestelyyn voidaan myöntää tauko työllistämisen edistämiseksi. 

Kokeilun avulla voidaan nähdä miten hyvin kannustinloukkujen poistaminen motivoi työllistymään. Lisäksi saataisiin lisätietoa sosiaaliturvan tilasta ja uudistustarpeista.

Suurten kaupunkien edustajien ”Onnellinen kaupunki” -ehdotuksessa mietittiin niin ikään parannuksia työvoimapalveluihin. Vuosiksi 2025-2028 poistettaisiin Pohjoismaisen työvoimapalveluiden yksityiskohtainen sääntely esimerkiksi tapaamisten määriin ja tarkkoihin työnhakusuunnitelmiin liittyen.

Lisäksi johtamista helpotettaisiin avaamalla dataa valtion, hyvinvointialueiden ja kaupunkien välillä. 

Niin ikään tehtäisiin alakohtaisia kokeiluja, joissa helpotettaisiin mitoituksia ja kelpoisuusvaatimuksia, niin että työhön voi kehittyä tekemällä työtä ammattilaisten kanssa ja opiskelemalla mahdollisuus pitkäaikaisiin ja sitouttaviin työsopimuksiin. Koulutuksen esteitä purettaisiin sosiaaliturvauudistuksella.

Pienet kuntien "Pikkuleijonat" -mallissa lähdetään purkamaan perusopetuksen normeja sekä ratkaistaan osaajapulaa sekä talouden haasteita. Mallissa joustavoitetaan ryhmäkokoja ja mahdollistetaan perusopetuksessa etäopetus.

Kokeiluvaiheessa mukaan otettaisiin pieniä, alle 10 000 asukkaan kuntia. Kokeilua varten tarvittaisiin lainsäädäntömuutoksia, jotta kokeilu olisi mahdolinen. Mittarit saataisiin kouluterveyskyselyn tuloksista sekä perusopetuksen kustannuksista. 

Kuvituskuva.

Kehyskuntien ”Avoin, digitaalinen vallankumous” visioi mallia, jossa ihmiset saavat itse päättää mitä palveluita tarvitsevat. Kunnat tarjoavat palveluita, alustan palveluiden valitsemiselle ja läpinäkyvyyttä palveluille, mutta pääroolissa on asukas, joka voi käyttää ”kuntalaissaldoaan” haluamallaan tavalla.

Kunta siis tarjoaisi palveluiden verkkokaupan ja saldoa, millä palveluita käyttää.

Ruotsin- ja kaksikieliset kunnat tavoittelivat ”Mini-MALlia”, jossa asuinalueita rakennettaisiin ihmisten mittakaavaan. MAL-sopimusten kaltaisia sopimuksia voitaisiin laatia myös harvemmin asutuilla seuduilla yhteistyön tueksi.

Tavoitteena olisivat pienen mittakaavan "smurffikylät", jotka yhdessä säätelyn keventämisen kanssa loisivat vahvempia paikallisyhteisöjä.

Mistä on kyse?

Kuvistuskuva.

Miten kunnat toimisivat, jos saisivat vapaat kädet järjestää palvelut hyvin ja tehokkaasti? Kuntamarkkinoilla 2022 järjestetyssä Hackathonissa loimme konkreettisia esimerkkejä, miten kunnat voisivat edistää hyvinvointia ja elinvoimaa, jos ne olisivat normiohjauksesta vapaita ja voisivat suunnitella toimintaa omista erityispiirteistään käsin.

Haimme konkretiaa suunnittelemalla vapaakuntakokeiluja. Kuntaliiton tavoitteena on saada aikaa kokeiluohjelma, jossa kunnat saavat kokeilla erilaisia, tehokkaampia toimintatapoja lainsäädännön estämättä. Kuntaliiton asiantuntijat työstävät kokeiluohjelmaa ja kokeiluideoita eteenpäin. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.