Kunnilla on hyvät valmiudet edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on 1.1.2023 lähtien kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen tehtävä. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat jo sopineet tulevista yhteistyömuodoista tai näitä yhteistyömuotoja suunnitellaan parhaillaan yhteistyössä. Yhteistyömuodot ovat Kuntaliiton tuoreen kyselyn mukaan moninaiset. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat mm. perustaneet yhteisiä työ- ja koordinaatioryhmiä hyten eri osa-alueille, määritelleet yhteistyömuodot sopimuksella ja tehneet yhteisen hyvinvointisuunnitelman. 

Kuntaliitto kartoitti kyselyllä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen resurssointia ja vastuunjakoa, kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä sekä vaikutusten ennakkoarvioinnin hyödyntämistä kunnissa 1.1.2023. Kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen saatiin vastaukset 98 kunnasta.   

-Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyössä ja esimerkiksi yhteistyösuunnitelmien toteutuksessa, kertoo Mia Malmila Kuntaliitosta. 

Kuntaliiton kyselyn mukaan kunnilla on hyvät valmiudet edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kyselyyn vastanneista kunnista 75 prosentilla on erikseen nimetty viran- tai toimenhaltija, joka koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä 1.1.2023 alkaen. Viisi prosenttia vastanneista kertoo, että tämä työtehtävä on suunnitteilla. Vastanneista 19 prosentilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tehdään oman työn ohessa. 

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön käytettävää henkilöstöresurssia kysyttäessä hieman vajaa puolet vastaajista arvioi, että resurssia on käytettävissä 1.1.2023 lähtien alle 1 henkilötyövuosi. Vastaavasti 38 prosenttia vastaajista arvioi resurssin olevan 1–2 henkilötyövuotta ja 10 prosenttia puolestaan arvioi, että resursseja on käytettävissä yli 2 henkilötyövuotta.   

Kyselyn tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan keväällä 2023 ja liitteenä olevassa diasarjassa on esitetty muutamia poimintoja keskeisistä huomioista.  

 

Lisätietoja antaa: 

Liisa Jurmu 
Projektipäällikkö 
+358 9 771 2297, +358 50 479 6835 
Liisa.Jurmu@kuntaliitto.fi 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista