Sote-muutostuki

Kuntaliiton ja KT:n muistio selkeyttää yhdyspintatehtävissä työskentelevän henkilöstön asemaa

Kuntaliitto ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat koonneet muistion, jonka avulla selvennetään sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kuntien muiden tehtävien yhdyspinnoilla työskentelevän henkilöstön asemaa sote-uudistuksessa.  

Kunnat ovat järjestäneet sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät erilaisin hallinnollisin ratkaisuin, eikä uudistusta koskeva lainsäädäntö anna kaikkiin tilanteisiin henkilöstösiirtojen osalta selkeää vastausta.  

Kuntaliitto ja KT ovatkin saaneet paljon kysymyksiä aiheeseen liittyen. Nyt valmistunut muistio ottaa kantaa yleisimpiin esitettyihin kysymyksiin ja kuvaa periaatteita henkilöstösiirtoja koskevan arvioinnin ja ratkaisujen pohjaksi. 

— Sellaisissa tapauksissa, joissa lainsäädäntö tai työntekijän tehtävä ei suoraan kerro henkilön asemaa liikkeen luovutuksessa, tulee kuntien ja hyvinvointialueen selvittää ja neuvotella, keiden osalta siirtymisen edellytykset täyttyvät, muistion laatimisesta vastannut Kuntaliiton johtava lakimies Johanna Sorvettula kertoo. 

—Henkilöstösiirrot tulee toteuttaa siten, ettei kuntien eikä hyvinvointialueiden kyky vastata niiden vastuulle 1.1.2023 alkaen kuuluvista tehtävistä vaarannu. 

Yhdyspintatehtävissä työskentelevän henkilöstön asema sote-uudistuksessa -muistio

Lisätiedot 

Johanna Sorvettula, johtava lakimies, Kuntaliitto, johanna.sorvettula(a)kuntaliitto.fi

Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, KT, henrika.nybondas-kangas(a)kt.fi
 

Aiheesta lisää

Henkilöstön siirtymisen periaatteet ja palvelussuhteiden ehdot liikkeen luovutuksessa
KT – Kunta- ja hyvinvointityöantajien ohjeistus (kt.fi)

Kuntaliiton sote-muutostuki

Kuntaliitto tuottaa sote-muutokseen liittyvää tukea jäsen- ja sopimuskumppaniorganisaatioille sekä hyvinvointialueille. Voit perehtyä Kuntaliiton tarjoamaan muutostukeen osoitteessa kuntaliitto.fi/sotemuutostuki.

 

Tags