Kuntaliitto alentaa jäsenmaksuaan 30 prosenttia vuonna 2023

Kunnissa valmistellaan parhaillaan vuoden 2023 talousarvioita. Niissä on syytä huomioida, että kuntien jäsenmaksut Kuntaliitolle pienenevät 30 prosenttia vuoden 2022 tasosta. 

Päätös on välitön seuraus siitä, että hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023 kuntien rahoitus pienenee, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. 

Jäsenmaksun laskemisesta päätti Kuntaliiton valtuuskunta kevätkokouksessaan 20.5.2022. Kunnan jäsenmaksun täsmällinen euromäärä selviää laskusta, jonka lähetämme alkuvuonna 2023. Kuntaliiton sääntöjen 9. pykälän mukainen jäsenmaksun määräytymisperiaate on ennallaan. 

Samassa yhteydessä olemme tarkastelleet alentuneen jäsenmaksun vaikutuksia liiton palvelutarjontaan ja organisaatioon. Tutustu myös tiedotteeseen päätökseen tulleiden muutosneuvottelujemme tuloksista.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista