Tiedote, 

Kuntaliitto ry:n ja Kuntaliitto Palvelut Oy:n muutosneuvottelut ovat päättyneet

Suomen Kuntaliitto ry:n ja Kuntaliitto Palvelut Oy:n yhteistoimintalain mukaisten muutosneuvottelujen seurauksena on päädytty yhteensä 23 irtisanomiseen. Lisäksi 12 työtekijän työsuhde on päättymässä muusta syystä, esimerkiksi eläköitymiseen tai omaan irtisanoutumiseen.

Syyskuussa käynnistyneet muutosneuvottelut koskivat koko Kuntaliiton ja Kuntaliitto Palvelujen henkilöstöä, pois lukien toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtajat. Muutosneuvottelujen alussa henkilöstön vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 60 henkilöä Kuntaliiton ja kahdeksan henkilöä KL Palveluiden puolelta.

- Kykenimme neuvottelujen aikana löytämään säästökohteita myös muualta kuin henkilöstömenoista. Muutosneuvotteluissa tarkasteltiin, mitkä palvelut jäsenkunnillemme ovat tulevaisuudessa keskeisiä, vaikka resurssimme supistuvat, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen toteaa.

- Tulevaisuudessa painotamme toiminnassamme ennakoivaa ja strategista edunvalvontaa sekä toimivia neuvontapalveluita. Tätä tuetaan tietoon perustuvilla analyyseillä ja kehittämistoiminnalla. Pyrimme olemaan kaupunkien ja kuntien kanssa vahvassa vuorovaikutuksessa ja siten tukemaan toimintaympäristön muutosten hallintaa sekä tulevaisuuden kunnan toimintaa.

Kuntaliitossa oli ennen muutosneuvottelujen alkamista noin 190 työntekijää ja KL Palveluissa kahdeksan työntekijää.

Kuntaliitto on kuntien edunvalvoja, kuntakentän kehittäjä ja kunta-alan asiantuntijapalvelujen tarjoaja. Kaikki Suomen 309 kaupunkia ja kuntaa ovat Kuntaliiton jäseniä. Muutosneuvotteluihin päädyttiin, koska Kuntaliiton jäsenmaksutulot laskevat vuodesta 2023 lähtien 30 prosenttia. Lisäksi muutospaineita aiheuttaa vuoden 2023 alusta voimaan tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus, jonka yhteydessä nämä vastuut siirtyvät pois kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Hyvinvointialueiden palveluja turvaamaan Kuntaliitto perusti lokakuun lopussa Hyvinvointialueyhtiö Oy:n, jonne siirtyy Kuntaliitosta ja KL Palveluista 16 vakituista henkilöä. Ratkaisu luo edellytykset mm. Kuntaliiton aiemmin tarjoaman sote-muutostuen jatkumiselle sekä hyvinvointialueiden yhteisen, oman edunvalvonnan tuelle. Yhtiön toiminta sovitetaan vastaamaan hyvinvointialueiden tarpeita, ja sen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. Tarkoituksena on, että hyvinvointialueet tulevat yhtiön omistajiksi niille suunnattavan osakeannin kautta.

Lisätietoja:
Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, p. 050 380 5907