Kuntien ja hyvinvointialueiden neuvotteluiden sisältöön ja järjestämistapoihin suosituksia

Hyvinvointialueuudistus tuo mukanaan kunnille ja hyvinvointialueille kahdenlaisia neuvotteluvelvoitteita. Hyvinvointialuelain 14 §:n mukaisesti hyvinvointialueen ja sen alueella sijaitsevien kuntien tulee neuvotella vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Järjestämislain 7 §:n perusteella hyvinvointialueen tulee neuvotella vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä muiden hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien alueen toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. Saman lain 6 §:n perusteella kunnilla on velvoite osallistua näihin neuvotteluihin.

Koska neuvotteluiden sisällöstä tai järjestämistavasta ei ole säännelty erityisen tarkasti, on kunnista ja alueilta tullut runsaasti kysymyksiä neuvotteluiden järjestämiseen liittyen. Tämän vuoksi Kuntaliiton yhdyspintaprojektissa on tehty esimerkkisuosituksia neuvotteluiden sisällön ja järjestämistapojen suhteen.

- Lopulta kuitenkin alueilla päätetään itsenäisesti se, miten ja mistä neuvotellaan. Näillä suosituksilla voidaan myös läpikäydä ja kehittää alueilla olemassa olevia hyviä käytänteitä tai malleja, toteaa Sami Niemi Kuntaliitosta.

Jatkuva yhteistyö toimii pohjana neuvotteluiden sujumiselle

Lainsäädännössä määritellyt neuvottelut ovat minimitaso, jota neuvotteluiden osalta tulee noudattaa. Lainsäädännössä määriteltyjen neuvotteluiden lisäksi muistakin asioista voidaan neuvotella ja sopia. Myöskään mikään ei estä asioista neuvottelemista useammin kuin kerran vuodessa tai valtuustokaudessa.

Kunnissa ja alueilla on jo tehty kokeiluneuvotteluita ja rakennettu pohjamalleja neuvotteluiden järjestämiselle.

- Jatkossa keräämme hyviä neuvottelukäytänteitä kunnista ja alueilta ja hyödynnämme saatua tietoa yhteistyömalleja ja suosituksia päivittäessämme. Me Kuntaliitossa olemme suositelleet kuntien ja hyvinvointialueiden johtamisessa jatkuvaa yhteistyötä, mitä voidaan pitää hyvänä pohjana myös sujuville neuvotteluille, tiivistää Liisa Jurmu Kuntaliitosta.

Esimerkkisuositukset liitteineen löytyvät myös yhdyspintaprojektinYleiset toimintamallit ja johtamisen rakenteet - verkkosivuilta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista