Miten sota Ukrainassa vaikuttaa kuntiin Suomessa? Kunnat ja Kuntaliitto vastasivat.

Kuntaliitto ja kahdeksan kaupunkia laativat kolme tarinaa siitä, mitä Ukrainan sota voi merkitä kunnille. Tulevaisuustarinoita on kolme: Ruoka- ja energiakriisi, Sota käynnissä ja Uusi maailmanjärjestys.

Tarinat kertovat kuntien varautumisen tueksi oman versionsa siitä mitä kansainvälisiä, kansallisia ja kaupunkeja koskevia vaikutuksia sodalla on kuntiin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tästä vuodesta vuoteen 2030.

— Ennakointityö auttaa meitä ymmärtämään varautumistarpeiden laajuuden. Se myös herättää keskustelemaan, mitä kaikkea muuta voi tapahtua, korostaa Kuntaliiton varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija Ari Korhonen.

Ruoka- ja energiakriisissä asumis-, ruoka- ja liikkumiskustannukset nousevat Euroopassa, mikä saa kansalaiset miettimään tarkemmin omaa kulutuskäyttäytymistään. Päivittäiseen ruokakoriin tulee vähemmän terveellistä ruokaa. Kaupungeissa on paljon myymättömiä asuntoja ja uusrakentaminen on pysähtynyt.  Eurooppaan alkaa saapua nälänhätäpakolaisia. Ongelmat syvenevät Euroopassa: sekasortoa, anarkiaa, rikollisuutta ja muuttoliikettä – syntyy ääripäitä ja turvallisuuden tunne tasapainottuu eriarvoisesti. Hallittu omavaraisuus elämäntapana on vientituote Suomelle.

Sota käynnissä -tarina on synkin. Siinä työttömyys vaivaa ja ostovoima on radikaalisti heikentynyt. Energiaa säännöstellään, erityisesti talvikuukausina. Sähkön toimitus takkuilee koko Euroopassa. Suomessa julistetaan poikkeusolot ja rajat suljetaan hallitsemattoman pakolaismäärän hillitsemiseksi. Leipäjonot ovat yleinen näky eri puolilla kaupunkeja, mutta ruoan ilmaisjakeluun on vaikea löytää jaettavaa. Luottamusyhteiskunnan turvallisuus rapautuu. Huumeiden käyttö yleistyy ja laittomien ampuma-aseiden määrä kasvaa, mikä aiheuttaa levottomuuksia. Poliiseja pidetään hyödyttöminä ja väkivaltaisina. Kunnat ja hyvinvointialueet selviävät poikkeusoloilla rajoitettujen peruspalveluiden ylläpidosta ainoastaan vahvan valtio-ohjauksen avulla.  

Rauha ja uudet ratkaisut -tarina on positiivisin vaihtoehto. Siinä Inflaatio Euroopassa vaimenee. Ruotsi ja Suomi hyväksytään Naton jäseniksi. Suomi sitoutuu vihreään siirtymään ja investoinnit luomu- ja suljetun ravinnekierron viljelyyn kasvavat. Suomi profiloituu kriittisen medialukutaidon kansana ja näyttää esimerkkiä sivistyneestä ja rauhallisesta käytöksestä informaatiovaikuttamisen ajassa. Pakolaiset ja maahanmuuttajat koetaan tervetulleiksi lisäresursseiksi elinkeinoelämään. Systemaattinen poikkihallinnollinen palvelu tukee integraatiota kuntien, alueiden ja valtion välillä. Korkeakoulut rakentavat Suomeen tulijoille monipuolisen tukipaketin. Väestökehityksessä työikäisten ja alle 18-vuotiaiden suhteellinen osuus kääntyy nousuun.

Idea ennakointityöhön tuli Turun kaupungilta

Tarinat laadittiin Kuntaliiton ennakointiprosessissa yhdessä kahdeksan kaupungin strategia- ja turvallisuusvastaavien henkilöiden kanssa huhti-kesäkuussa 2022. Aloite tuli Turun kaupungilta, muut mukana olleet kaupungit olivat Helsinki, Vantaa, Tampere, Oulu, Rovaniemi, Lappeenranta ja Kuhmo.

— Ennakointityö jakautui kahteen osa-alueeseen. Kaupungit keskittyvät toimintaympäristöanalyysiin, tilannekuvan keräämiseen, välittömien kuntavaikutuksien sekä tulevien kuntavaikutusten miettimiseen. Kuntaliiton työsti tarinoiden avulla pidemmän aikavälin näkymä kansallisen tason kuntavaikutuksiin, kertoo Kuntaliiton innovaatio-asiantuntija Tuula Jäppinen.

Tarinat on julkaistu esitteenä. Työn tulokset täydentävät Kuntaliiton aiempaa kunnille kokoamaa Ukraina - ohjeistusta. Syksyllä tarinat saavat jatkoa pohdinnalla kuntien käytännön toimenpiteistä Ukrainassa käytävän sodan vaikutuksiin varautumisessa.

Tags
Tuula Jäppinen

Tuula Jäppinen

Innovaatioasiantuntija
Strategiayksikkö, Strategiatiimi: strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2583, +358 50 520 0385
Vastuualueet
  • ennakointi- ja tulevaisuustyö
  • Kuntaliiton strategiatyö ja innovaatiotoiminta
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
  • kuntien varautuminen ja turvallisuus