Monipaikkaisuus kuntakentän voimavarana, haasteena ja mahdollisuutena

Monipaikkaisuus on ollut vahvasti esillä yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa ja tutkimuksessa viime vuosina, mutta se on vaikutuksiltaan ja mahdollisuuksiltaan vielä melko tunnistamaton asia kuntakentällä. Käsitteenä monipaikkaisuus on kuitenkin tulossa mukaan kuntien strategioihin. Tiedot selviävät Kuntaliiton julkaisemasta Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian tutkijoiden laatimasta Monipaikkaisuus kunnissa -tutkimusraportista. 

Lähtökohtana monipaikkaisuuden käsitteelle on asuminen, johon liittyy yöpymistä eri paikoissa. Yöpyminen voi liittyä vapaa-ajan asumiseen, työntekoon, perhesyihin tai omistamiseen liittyvään monipaikkaisuuteen. Monipaikkaisuus voi ilmetä hyvin monella eri tavalla ja sen ilmenemismuodoissa on suurta vaihtelua eri alueiden välillä. 

Tällä hetkellä kuntastrategioissa monipaikkaisuutta tarkastellaan ennen kaikkea vapaa-ajan asukkaiden ja etätyöntekijöiden näkökulmasta. Raportin mukaan kunnat pyrkivät edistämään monipaikkaisuutta erityisesti nopeilla tietoliikenneyhteyksillä sekä lupamenettelyjen sujuvoittamisella. Toimintaympäristöön liittyvissä analyyseissä monipaikkaisuus jää kuitenkin usein taka-alalle, sillä siihen liittyvät tiedot ovat usein hajallaan eri rekistereissä ja tilastoissa.  

Naapurimaissa eri näkökulma monipaikkaisuuteen  

 - Kuten raportista selviää, Ruotsissa ja Norjassa näkökulma monipaikkaisuuden tutkimukseen on erilainen, vaikka ympäristö ja olosuhteet ovat samankaltaiset kuin Suomessa, toteaa tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliitosta. 

Ruotsissa vapaa-ajan asuminen mielletään osaksi vapaa-ajan turismia. Vapaa-ajan asumista ei ole Ruotsissa tarkasteltu sijaintikuntiin kohdistuvien vaikutusten tai kuntien elinvoiman näkökulmasta yhtä paljon kuin Suomessa.  

Norjassa vapaa-ajan asumisen tutkimuksessa on kiinnitetty enemmän huomiota monipaikkaisuuteen ja se tunnistetaan Ruotsia paremmin mahdollisuudeksi kehittää kuntia. Monipaikkaisuutta on lisännyt Norjassa muun muassa viidennen lomaviikon käyttöönotto vuonna 2002 sekä se, että norjalainen terveydenhoitojärjestelmä takaa peruspalvelujen saannin joka puolella maata asuinpaikasta riippumatta. 

Syksyn aikana monipaikkaisuus puhututtaa 

Monipaikkaisuus on aiheena esillä myös Kuntamarkkinoilla. Torstaina 15.9. klo 11–12.30 aihetta käsitellään Kunta monipaikkaisuuden kotina – mielipaikkoja ja mahdollisuuksia —tilaisuudessa. 

Monipaikkaisuudesta ja kuntakentän käytännöistä saadaan lisää tutkimustietoa tutkimuksen seuraavassa vaiheessa jo kuluvan syksyn aikana. 

Lisätiedot: 

MARIANNE PEKOLA-SJÖBLOM 
Tutkimuspäällikkö, Kuntaliitto 
+358 9 771 2504, +358 50 337 5634 
Marianne.Pekola-Sjoblom@kuntaliitto.fi 

PETRI KAHILA  
Tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia 
+358 50 411 8445 
petri.kahila@uef.fi

 

 

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista