Nuorisotyön dokumentointijärjestelmän (nuoDo) -projekti käynnissä - mukaan mahtuu vielä!

Kunnallisen nuorisotyön dokumentointijärjestelmä (nuoDo) julkaistiin helmikuussa. Kuntaliitto on kehittänyt järjestelmää yhteistyössä eri kokoisten kuntien kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen mahdollistamana.  

Kevään aikana järjestimme useita koulutuksia ja infotilaisuuksia yhteistyössä Aluehallintoviraston ja nuorisotyön aluekoordinaation kanssa.  Kuntia on lähtenyt mukaan nuoDon käyttöön jo mukava määrä ympäri Suomen. 

Mikä nuoDo?  

nuoDo on kunnille maksuton nuorisotyön tilastointi- ja dokumentointijärjestelmä, jonka käyttäjiksi tavoitellaan kuntien nuorisotyön henkilöstöä, suunnittelijoita ja johtajia. Järjestelmän käyttöönotto on kunnille vapaaehtoista ja kunnat voivat ottaa järjestelmän käyttöön omassa aikataulussaan. Järjestelmän avulla kunnallista nuorisotyötä pystytään kuvaamaan monipuolisemmin ja työtä koskeva päätöksenteko perustuu entistä vahvemmin paikalliseen ja kansalliseen tietoon.

Miten pääsee mukaan?  

nuoDon käytöstä laaditaan ensin sopimus kunnan ja Kuntaliiton välille, jonka jälkeen Kuntaliitto perehdyttää ja kouluttaa kuntia järjestelmän käyttöön. Järjestämme useita pääkäyttäjä- ja käyttäjäkoulutuksia syksyn 2022 aikana teamsilla sekä sovitusti livenä.

Lisäksi on mahdollista tulla mukaan Teamsissa järjestettäville nuoDoklinikoille, joihin voi tulla keskustelemaan nuoDon käytöstä, saamaan tukea järjestelmän käyttöön sekä kertomaan kokemuksista ja kehittämisajatuksista. Klinikoita järjestetään viikoittain 5.9 alkaen. Linkin nuoDo-klinikkaan löydät nettisivuiltamme.  

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.