Opas hyvinvointialueiden varautumiseen ja valmiussuunnitteluun on julkaistu

Kuntaliitto on julkaissut sote-muutostuen osana oppaan hyvinvointialueiden varautumiseen. Oppaaseen on koottu varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyvää tietoa hyvinvointialueiden toiminnan tueksi.

— Opas kokoaa yksiin kansiin varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyvää perustietoa, näkökulmia ja keskeisiä sisältöjä. Se onkin hyödyllinen työkalu hyvinvointialueille varautumisen ja valmiussuunnittelun tueksi, Kuntaliiton koordinaattori Terhi Virtanen kertoo.

— Tarkoituksena on tukea erityisesti hyvinvointialueiden valmistelua ja vuoropuhelua varautumisen kysymyksissä, eikä opas ota kantaa siihen, miten toiminta tulisi alueilla järjestää.

Opasta täydennetään edelleen sen julkaisun jälkeen ja se on luonteeltaan jatkuvasti päivittyvä. Erityisesti yhdyspintoihin liittyviä sisältöjä täydennetään vielä vuoden 2022 aikana osana Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat –projektia.

Ota hyvinvointialueiden varautumisen opas käyttöösi

Yhteiskunnan turvallisuus vaatii jatkuvaa yhteistyön kehittämistä

Oppaassa tarkastellaan varautumista yhteiskunnan laajemman kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Tämä tarkoittaa varautumisen yhteistoimintaa, jossa yhteiskunnan eri toimijat yhdessä pyrkivät turvaamaan yhteiskunnalle elintärkeät toiminnot. 

— Kokonaisturvallisuudella tarkoitetaan oppaassa hyvinvointialueita laajempaa yhteiskunnallista päämäärää, jota kohti päästään yhteistyöllä ja yhteistoiminnalla, Virtanen sanoo.

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat koko yhteiskunnan yhteisiä tavoitteita ja kukin julkishallinnon toimija vastaa näiden päämäärien edistämisestä. Hyvinvointialueiden perustaminen ei muuta tätä yhteistä päämäärää. 

— Hyvinvointialueiden käynnistyminen luo yhteiskunnan rakenteisiin uuden hallinnollisen tason, jonka vuoksi sujuva yhteistyö yhteiskunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi vaatii tietoista jatkuvaa parantamista sekä riittäviä resursseja, Virtanen sanoo.

Kuntaliiton sote-muutostuki 

Tuotamme sote-muutokseen liittyvää tukea jäsen- ja sopimuskumppaniorganisaatioille sekä hyvinvointialueille. Muutostukisivun kautta löydät myös aiheen ajankohtaiset tapahtumat, julkaisut ja ohjeistukset. 

Voit perehtyä tarjoamaamme muutostukeen osoitteessa kuntaliitto.fi/sotemuutostuki

Tagit
Terhi Virtanen

Terhi Virtanen

Koordinaattori
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT (Palvelut)
+358 9 771 2624, +358 43 826 7361
Vastuualueet
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
  • pelastuslaitosten viestintä
  • pelastuslaitosten tutkimus ja kehittäminen