Samalla kunnille uusi lakisääteinen tehtävä

Opetuksen epäämiseen, kurinpitoon, muutoksenhakuun ja rehtorin toimivaltaan muutoksia elokuusta 2022

Perusopetus-, lukio-, ammatillisesta koulutuksesta ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA) annettuihin lakeihin on tehty muutoksia.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.8.2022.

Mistä muutoksissa on kyse?

Opetukseen osallistumisen epääminen on turvaamistoimenpide poikkeuksellisia tilanteita varten. Sen enimmäiskestoa on perusopetuslaissa pidennetty. Myös opetuksen epäämiseen ja kurinpitotoimiin liittyviä menettely- ja toimivaltasäännöksiä on muutettu eri koulutusmuotojen lainsäädännössä.

Samalla lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opettajat ja rehtorit on lisätty ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Jatkossa tietoon tulleesta koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta on ilmoitettava niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Koulutusta koskevista laeista on poistettu niissä aiemmin olleet listaukset päätöksistä, joista asianosainen voi valittaa ensiasteessa hallinto-oikeuteen. Jatkossakin oppilaan ja opiskelijan oikeutta tai velvollisuutta koskevat päätökset pitää olla mahdollista saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Koulutuksen lainsäädäntöön sisältyvät edelleen luettelot niistä nimettyä oppilasta ja opiskelijaa koskevista päätöksistä, joihin ensin haetaan oikaisua aluehallintovirastolta.

Kunnille uusi lakisääteinen tehtävä

Lakimuutosten yhteydessä kunnille tuli uusi lakisääteinen tehtävä: ammatillisen koulutuksen lakia muutettiin siten, että yksityisten ammatillisten koulutuksen järjestäjien toimivalta päättää oppivelvollisten opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta sekä kurinpitotoimista siirtyy oppilaitoksilta kunnille. Kunnille tämä on uusi tehtävä.

Kyse on merkittävästä muutoksesta nykytilanteeseen. Yksityiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät eivät siis enää 1.8.2022 jälkeen voi päättää oppivelvollisten opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta tai tietyistä kurinpitotoimista.  

Kuntaliitto on julkaissut yleiskirjeen lainsäädäntömuutoksista.

 

Aiheesta lisää

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!