Pikaopas opiskeluhuollon järjestämiseen vuonna 2023 on julkaistu

Opiskeluhuollosta säädetään erillisellä lailla oppilas- ja opiskelijahuollosta. Hyvinvointialueiden käynnistyessä lakiin on tehty muutoksia ja jatkossa opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä hyvinvointialueen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä. Muutostilanteen johdosta Kuntaliitto on kerännyt keskeisiä kohtia opiskeluhuollon järjestämisestä pikaoppaan muotoon.

Opiskeluhuollon ensisijaisena tarkoituksena on edistää opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia, oppimista ja osallisuutta sekä ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Kunnilla ja muilla koulutuksen järjestäjillä sekä hyvinvointialueella on omat roolinsa opiskeluhuollon järjestämisessä. Opiskeluhuolto on kokonaisuus, joka edellyttää toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on tunnistaa opiskelijoiden tuen tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja järjestää tukea oikea-aikaisesti sitä tarvitseville.

- Pikaoppaassa käydään läpi opiskeluhuollon kokonaisuutta, koulutuksen järjestäjien ja hyvinvointialueen rooleja opiskeluhuollon toteuttamisessa ja kuvataan opiskeluhuollon suunnitelmia ja yhteistyöryhmiä, tiivistää Kuntaliiton kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki.

Opiskeluhuollon järjestäminen vuonna 2023 - pikaopas muutoksessa (pdf)

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista