Raportti hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista varautumisen tukeen sekä ja häiriötilannekuvaan on julkaistu

Kuntaliitto on julkaissut raportin hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista kuntien varautumisen tukeen sekä häiriötilannekuvaan. Raportti on osa kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintaprojektin Varautumisen ja turvallisuuden työpakettia.

- Alueellisilla pelastuslaitoksilla on ollut perinteisesti vahva rooli oman maakuntansa varautumistyössä. Tämä rooli perustuu pelastustoimen lakisääteiseen tehtävään varautumisen ja väestönsuojelun vastuullisena toimijana. Osana varautumistyötä pelastuslaitokset ovat tukeneet alueensa kuntia häiriötilannekuvan jakamisen, häiriötiedottamisen sekä kuntien valmiussuunnittelun tuen palveluilla, Kuntaliiton koordinaattori Terhi Virtanen kertoo.

Varautumisen ja turvallisuuden työpaketissa on koottu kuluneen syksyn aikana nykytilan selvitys, jossa tarkastellaan häiriötilannekuvan kokonaisuuteen sekä kuntien varautumisen tuen palveluihin liittyvää muutosta hyvinvointialueuudistuksessa.

Suosituksia kunnille ja hyvinvointialueille yhteistyön kehittämisestä 

Raportti kokoaa yhteen tietoa hyvinvointialueiden laajenevasta tehtäväkentästä, häiriötilannekuvan kokonaisuuteen liittyvistä tulevaisuuden kehitystarpeista ja mahdollisista muutoksen luomista uhkakuvista ja riskeistä selvityksen pohjalta

- Raportissa tuodaan myös esiin suosituksia kunnille ja hyvinvointialueille tehdyn selvityksen pohjalta, Virtanen kertoo.

- Keskeinen suositus selvityksen pohjalta on se, että hyvinvointialueiden tulisi nykyistä vahvemmin tavoitella ”yhden luukun”-palveluyhdyspinnan luomista kunnille häiriötilannekuvan ja varautumisen tuen palveluita varten, Virtanen korostaa.

Lisätiedot:

Terhi Virtanen
Koordinaattori
+358 9 771 2624, +358 43 826 7361
terhi.Virtanen@kuntaliitto.fi

Ari Korhonen

Ari Korhonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
  • kuntien varautuminen ja turvallisuus

Juha Alander

Korkeakouluharjoittelija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2180, +358 50 592 3860
Vastuualueet
  • Korkeakouluharjoittelija työskentelee Kuntaliiton Yhdyspintojen muutostukiprojektin sisäisen turvallisuuden, varautumisen sekä jatkuvuudenhallinnan tehtäväkokonaisuudessa.
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista