Seinäjoen koulutuskuntayhtymän johtaja Pasi Artikainen puheenjohtajaksi Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen verkostoon

Kuntaliiton toiminnassa on mukana 42 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Kuntataustaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät vastaavat suurimmasta osasta ammatillista koulutusta. Käytännössä yli 80 % ammatillisen koulutuksen tavoitteellisista opiskelijavuosista on kuntataustaisten ammatillisten koulutuksen järjestäjien järjestämää.

Kuntaperusteisella ammatillisen koulutuksen järjestelmällä voidaan parhaiten vastata alueiden hyvinkin erilaisiin ammatillisen osaamisen kehittämistarpeisiin erityisesti nyt kun oppivelvollisuus on laajentunut toiselle asteelle ja TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2024 aikana. Yksityiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät täydentävät omalla tärkeällä roolillaan kuntaperusteista järjestelmää.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät mukana Kuntaliiton toiminnassa

Ammatillisen koulutuksen Areena on Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen asiantuntijaverkosto. Siihen kuuluu yli 40 ammatillisen koulutuksen johtajaa. Areena kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Areenan jäsenistä kootaan pienempi työryhmä, työvaliokunta, joka kokoontuu tiiviimmin keskustelemaan ja ottamaan kantaa keskeisiin ammatillisen koulutuksen asioihin.

Ammatillisen koulutuksen Areenan puheenjohtajaksi uudelle kaudelle 2022-2023 Kuntaliitto on kutsunut Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun kuntayhtymän johtaja, rehtori Pasi Artikaisen.

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela katsoo, että Areena-verkostolla ja sen työvaliokunnalla on keskeinen merkitys Kuntaliiton käytännön työhön ja tulevaisuuden linjauksiin. Yhdessä verkoston kanssa on määritelty tulevien vuosien kehittämisteemoja alkusyksystä 2021 julkaistussa Kuntaliiton palvelulupauksessa ammatillisen koulutuksen järjestäjille

Ammatillisella koulutuksella on keskeinen merkitys alueiden menestymisessä

Pasi Artikainen

- Ammatillisella koulutuksella on merkittävä tehtävä alueellisena kehittäjänä. Se nostaa palveluillaan alueen osaamistasoa sekä edistää hyvinvointia, yritysten kilpailukykyä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Aluekehittäjän rooli ei ole itsestäänselvyys, vaan se edellyttää koulutuksen järjestäjältä aktiivisuutta, yhteistyökykyä ja asiantuntijuutta. Tällä hetkellä on menossa isoja valtakunnallisia ja alueellisia uudistuksia, joiden onnistumisessa tarvitaan myös ammatillisen koulutuksen palveluja, esimerkiksi hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisessä ja TE-palvelujen siirtymisessä kunnille, Areenan tuore puheenjohtaja Pasi Artikainen painottaa.

Artikainen korostaa jatkuvan oppimisen palveluja, jotka tulee uudistaa asiakas- ja tarvelähtöisesti. Toimintansa jo aloittanut Jatkuvan oppimisen palvelukeskus tulee olemaan koulutuksen järjestäjien keskeinen yhteistyökumppani.

- Jokaisen työssäkäyvän tulisi kehittää osaamistaan ja pitää se ajantasaisena. Suomen menestyminen globaalissa kilpailussa edellyttää osaamisen kohottamista uudelle tasolle, Artikainen sanoo.

- Oppivelvollisuuden laajeneminen oli iso koulutuspoliittinen muutos, ja se on saatu käynnistymään hienosti. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät uudistivat lyhyessä valmisteluajassa toimintamallejaan oppivelvollisuuden toteuttamiseksi. Ensi vaiheen kokemusten jälkeen on tärkeää arvioida kokonaisuutta ja tehdä korjaavia toimenpiteitä. Tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välillä, Artikainen jatkaa ja korostaa ammatillisen koulutuksen Areenan koulutuspoliittista vaikuttajaroolia.

Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen Areenan työvaliokunnan jäsenet kaudella 2022-2023 ovat:

 • Kuntayhtymän johtaja, rehtori, Pasi Artikainen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Areenan puheenjohtaja
 • Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Palvelualuejohtaja Hannu Immonen, Turun kaupunki
 • Toimitusjohtaja Pasi Kankare, Careeria Oy
 • Kuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila, Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Kuntayhtymänjohtaja Antti Lehmusvaara, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • Kuntayhtymän johtaja, rehtori Virpi Lilja, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Kuntayhtymän johtaja, rehtori Jaana Ritola, Koulutuskuntayhtymä Brahe
 • Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Rehtori Åsa Stenbacka, Vaasan kaupunki/Vamia

Kuntaliitossa ammatillisen koulutuksen Areena-verkostosta vastaavat kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela ja asiantuntija Essi Ratia.

Lisätietoja:

 • kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela, Kuntaliitto puh. 050 437 0045
 • kuntayhtymän johtaja, rehtori Pasi Artikainen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä puh. 040 830 2415
 • asiantuntija Essi Ratia, Kuntaliitto puh. 050 463 7695

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!