Toimeentulotuen toimeenpanon nykytila-analyysi kommentointivaiheessa

Kuntaliitto ja Kela tekevät parhaillaan yhteistyössä toimeentulotuen toimeenpanon nykytila-analyysia. Yhteisenä tavoitteena on muodostaa realistinen kokonaiskuva ja yhteinen ymmärrys toimeentulotuen toimeenpanon nykytilasta heikkouksineen ja vahvuuksineen sekä arvioida tältä pohjalta lähtötilanne ennen hyvinvointialueille siirtymistä.  

Analyysi toteutetaan tiiviissä vuoropuhelussa kentän kanssa ja aineistoa on kerätty järjestämällä muun muassa toimeentulotuen toimeenpanotason alueellisia työpajoja. Nykytilan analysointi on nyt edennyt kommentointivaiheeseen.   

- Koska tavoitteenamme on ollut tuottaa analyysi vuoropuheluna kentän eri toimijoiden kanssa, tarjoamme kaikille halukkaille kentän toimeentulotukityön asiantuntijoille ja yhteistyökumppaneille mahdollisuuden kommentoida analyysiluonnosta, toteaa Kelan etuuspäällikkö Kirsi Metsävainio 

Analyysin luonnosversio on jaettu kolmeen osa-alueeseen, joihin on nostettu sekä vahvuuksia että heikkouksia kustakin osa-alueesta. 

- Toivomme kentän näkemystä siitä, vastaako analyysin luonnosversio vastaajien omaa käsitystä toimeentulotuen toimeenpanon nykytilasta heikkouksineen ja vahvuuksineen. Analyysin luonnosversiossa on esillä osa-alueittain tärkeimpiä kokonaisuuksia, joista mm. tiedonvaihtoon liittyvät seikat nousivat selkeästi esille, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Ellen Vogt 

Toimeentulotuen toimeenpanon nykytila-analyysin luonnosversioon voi tutustua ja sitä voi kommentoida Kuntaliiton verkkosivuilla. Kommentointi on avoinna 15.-28.11.2022. Analyysiluonnos on suomeksi, mutta kyselyyn vastaaminen on mahdollista myös ruotsiksi (kysely ruotsiksi tulossa ke 16.11.).  

Kommentointivaiheen jälkeen Kuntaliiton ja Kelan asiantuntijat viimeistelevät analyysin ja lopullinen analyysi julkaistaan 20.12.2022 iltapäivällä. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista