Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma

Uusi opas kokoaa yhteen asiakasosallisuuden hyvät käytännöt julkisissa hankinnoissa

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö laati yhdessä Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen, Suomen sosiaali- ja terveys ry Sosten ja Suomen Yrittäjien kanssa oppaan asiakasosallisuuden huomioimisesta hankinnoissa. Opas toteutettiin osana Hankinta-Suomi toimenpideohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa.

– On tärkeää, että asiakkaiden näkemykset huomioidaan hankinnoissa keskeisellä tavalla ja asiakkaat voivat olla myös itse mukana kehittämässä palveluja. Osallisuuden lisääminen parantaa tällä tavalla toisaalta myös pienempien palvelujentarjoajien mahdollisuuksia pärjätä kilpailutuksissa. Uusi opas viitoittaa tietä kohti parempia julkisia hankintoja ja tasokkaampia palveluita, jotka hyödyttävät meitä kaikkia, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

 

Hankinta-Suomi-logo

Asiakasosallisuudella tarkoitetaan asiakkaiden ja muiden hankinnan loppukäyttäjien osallistumista ja vaikuttamista hankintaan. Asiakkaiden tarpeita kuunnellaan hankinnan tekemisen aikana ja niitä huomioidaan sopimuskaudella.

Osallisuuden käytännöt koottuna

Oppaassa käydään läpi asiakasosallisuuden huomioimisen erilaisia mahdollisuuksia ja hyviä käytäntöjä. Tavoitteena on antaa ideoita ja inspiraatiota, jonka pohjalta julkisia hankintoja tekevät voivat kehittää edelleen omat parhaat käytäntönsä asiakkaiden tarpeiden huomioimiseksi.

Keräsimme esimerkkejä osallisuuden huomioimisesta hankintaprosessin eri vaiheissa. Käytännön tapauksia on saatu monista eri kunnista ja erilaisista hankintakokonaisuuksista.

– Osallisuutta voidaan huomioida hyvin erilaisissa hankintakokonaisuuksissa: oppaassa on esimerkkejä sote-palveluista rakennushankkeisiin ja katujen talvikunnossapitoon. Asiakkaiden kuulemiseen voidaan myös hyödyntää modernin teknologian mahdollistamia keinoja, summaa erityisasiantuntija Niina Ruuskanen Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä.

Asiakasosallisuutta käsitellään oppaassa hankinnan eri vaiheiden kautta: hankinnan suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, hankintamenettelyn aikana sekä menettelyn ja hankintasopimuksen tekemisen jälkeen, hankinnan toteutusvaiheessa. Taustatietona tarjoamme keskeisimmät hankintalainsäädännön suomat mahdollisuudet ja rajoitukset asiakasosallisuuden huomioimiselle.

– On ollut hyvä, että olemme voineet koostaa opasta yhteistyössä, sillä sitä kautta olemme saaneet saimme kerättyä monipuolisen hyvien käytäntöjen joukon sarjan. Osallisuus on esimerkiksi palvelua käyttävän asiakkaan kannalta hyvin keskeinen arjen osa, kertoo lakimies Kirsi Väätämöinen Sostesta.

– Nyt olemme koonneet kokemuksia yhden oppaan verran, mutta kentällä näitä hyviä käytäntöjä on varmasti enemmänkin, lisää Niina Ruuskanen.

 

Aiheesta lisää

Lisätietoja oppaasta

erityisasiantuntija Niina Ruuskanen, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, puh. 046 920 0234, niina.ruuskanen(at)kuntaliitto.fi

Lisätietoja Hankinta-Suomesta

Johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi

Opas

Asiakasosallisuuden huomioiminen julkisissa hankinnoissa
Kuntaliiton julkaisupankki

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista