Valtiolta haettavissa 10 miljoonaa digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin

Valtion talousarviossa on 10 miljoonan euron määräraha, jolta voidaan myöntää avustusta kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Hakuaikaa on 24.5. asti.

Avustusta voi saada

  • tietoaineistojen laadun kuvaaminen, arviointi ja kehittämiseen tai
  • osaamisen kehittämiseen ja varmistamiseen.

Lisää tietoa määrärahasta ja avustuksen hakemisesta löytyy valtiovarainministeriön sivuilta.

Kuntaliitto tukee kuntien digikehittämistä ja kuntien yhteistyötä esimerkiksi viikottaisilla kuntien digikehittämistä esittelevillä Digisumpeilla. Mikäli kunta kaipaa tukea hankevalmisteluun, yhteyttä voi ottaa Kuntien digitoimiston Elisa Kettuseen.

Tags