Kunnat resursoivat kotoutumisen edistämiseen vaihtelevasti

Kotoutumistyötä tekevän henkilöstön määrä vaihtelee runsaasti ja kotoutumisen resurssit sijoittuvat kuntaorganisaatioissa eri toimialoille. Kotoutumisen asiakasmäärissä on kuntien välillä suuria eroja. Tiedot selviävät Kuntaliiton selvityksestä, jossa tarkasteltiin kotoutumisen valmistelun tilannetta ja resursseja sekä hyvinvointialueiden ja kuntien välisiä yhteistyökäytänteitä kotoutumisen edistämisessä keväällä 2023.

Kotoutumislakia muutettiin vuoden 2023 alkupuolella kahdella eri lakimuutoksella. Nämä vaikuttavat kotoutumisen edistämisen kokonaisuuteen ja mm. hyvinvointialueen uuteen rooliin kotoutumisen edistämisessä.

Kotoutumisen edistäminen on poikkihallinnollista toimintaa. Kotoutumista edistetään kaikilla kunnan palvelusektoreilla, muun muassa työllisyyspalveluissa, koulutuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, matalan kynnyksen sivistyspalveissa sekä muussa osallistavassa toiminnassa esimerkiksi asuinalueilla. Erittäin tärkeänä näyttäytyy yhteistyö hyvinvointialueen kanssa. Toimivien yhdyspintojen avulla varmistetaan kotoutujan palvelujen saanti niin, että hallinnonrajat eivät hidasta tai vaikeuta kotoutumisen edistymistä.

Kotoutumisen yhdyspinnalla on vielä paljon tekemistä. Vastuunjakoa ei koeta kaikilta osin selkeäksi ja yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen välillä on vasta kehittymässä. Kotoutumisen edistämiseen liittyvä yhteistyö näyttää etenevän alueilla hyvin eri tahtiin.

- Haastatteluissa tunnistettiin hyviä käytänteitä kuntien ja hyvinvointialueiden kotoutumisen edistämisen yhteistyössä. Tärkeänä näyttäytyivät mm. säännölliset riittävän tiheät tapaamiset erilaisissa rooleissa toimivien henkilöiden välillä, nimetyt yhteyshenkilöt, varhainen tiedon jakaminen toimijoiden kesken sekä palveluketjujen kuvaaminen yli yhdyspintojen, Kuntaliiton projektipäällikkö Liisa Jurmu toteaa

Kuntaliiton kysely toteutettiin vuoden vaihteessa ja haastatteluja alueille kevään aikana.

- Tilanne on voinut kehittyä kyselyn ajankohdasta myönteiseen suuntaan. Kotoutumisen yhteistyö on nyt paljon pinnalla ja siihen liittyvää yhteistyötä valmistellaan alueilla, Jurmu jatkaa.

Kotoutumisen edistämisen yhdyspinnat - selvitys

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista