Kuntaliiton ja Hyvilin tilannekatsaus: Perhekeskusmalli käytössä laajasti hyvinvointialueilla 

Kuntaliitto ja Hyvil ovat kartoittaneet perhekeskustoiminnan sekä sivistys- ja sote-palvelujen yhteistyöryhmien tilannetta alueilla. Tilannekatsauksenmukaan perhekeskustoimintaa on kehitetty alueilla pitkään. Perhekeskusmalli on käytössä lähes kaikilla alueilla, mutta toiminnassa on suurta vaihtelua alueittain. Sivistystoimen edustajia on mukana kaikkien hyvinvointialueiden työryhmissä. Useilla alueilla yhteistyömuotona on myös työparitoiminta hyvinvointialueen edustajan sekä sivistyspalveluiden kesken.  

- Perhekeskus näyttäytyy suosittuna konseptina hyvinvointialueiden lasten ja nuorten palveluiden järjestämisessä. Toimintamalli on käytössä tai sitä valmistellaan lähes kaikilla alueilla, toteaa Kuntaliiton kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki. 

- Perhekeskuksen toiminta on jo nyt verkostomaista ja tavoitteena on verkostomaisen toimintamallin edelleen kehittäminen.

Alueilla tunnistettu tarve laaja-alaiselle sivistyksen ja sote-palveluiden yhteistyöryhmälle  

Alueelliset opiskeluhuollon yhteistyöryhmät on perustettu ja niiden kokoonpano noudattaa alueilla hyvin lain vaatimuksia. Kuntien edustus alueellisissa ryhmissä vaihtelee ja osalla alueista se on sovittu kuntien kesken edustuksellisesti.  Katsauksen mukaan noin puolella alueista on toiminnassa tai suunnitteilla myös perhekeskustyöryhmää tai alueellista opiskeluhuoltoryhmää laajempi sisote-yhteistyöryhmä. Ryhmän mandaatti perustuu kuntien ja hva:n väliseen puitesopimukseen tai ryhmän työskentely pohjautuu aikaisemman yhteistyön, kuten maakunnallisen LAPE-työn pohjalle.  
 
- Tämä tilannekatsaus on hyvä alkukartoitus yhteistyöryhmien ja perhekeskustoiminnan tilannekuvasta tällä hetkellä. Me Kuntaliitossa ja Hyvilissä tuemme vahvasti yhteistyön edelleen kehittämistä sivistys- ja sotepalveluiden yhdyspinnoilla, Myllymäki tiivistää. 

Katsaukseen haastateltiin hyvinvointialueen edustajia kaikilta hyvinvointialueilta. Haastateltavien joukossa oli mm. palvelualuejohtajia (vastuualueena perhe- ja sosiaalipalvelut), palvelupäällikköjä (vastuualueena perhe- tai perhekeskuspalvelut) ja koordinaattoreita (mm. perhekeskuskoordinaattori). 

Tilannekatsaus alueellisista sivistys- ja sote-palvelujen yhteistyöryhmistä ja perhekeskuksista (pdf, 22 sivua)

Lisätiedot Hyvil Oy
erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen
aila.puustinen-korhonen@hyvil.fi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme