Kuntaliitto ja opetus- ja kulttuuriministeriö edistämään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tietojen yhteentoimivuutta

Kuntaliitto ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ovat käynnistäneet yhteistyön asiakasrajapinnassa tarvittavien tietojen yhteentoimivuuden ja liikkuvuuden edistämiseksi.

OKM:llä on jo käynnissä viitearkkitehtuurityö varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen toimialoilla. Sen osana aloitetaan syksyllä tiedon yhteentoimivuuden edistämiseen tähtäävä ohjelma, jossa tunnistetaan ja kuvataan kasvatuksen ja koulutuksen ydintiedot sekä laaditaan ohjeistus kansallisesti yhtenäisen tietoaineiston tuottamiseksi.

Kuntaliiton puolestaan aloitti keväällä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa asiakkailta kerättävien tietojen yhdenmukaistamiseen tähtäävän osion. Työn käytänteet dokumentoidaan ajatellen tulevia tiedon yhtenäistämistarpeita.

Selvitystyössä selvitetään tiedon lähteet ja luovuttamiset, mistä tiedot ovat saatavilla ja minkä tietojen tulisi liikkua eri nivelvaiheessa.

Tavoitteena on päästä siihen, että henkilöön liittyviä tietoja kysytään vain kerran eli hyödynnetään olemassa olevia tietovarantoja, jonne tieto on jo kerätty. Tavoitteena myös on, että kun on kuvattu kansallisesti yhteiset tiedot, nämä tiedot voivat ”siirtyä” lapsen mukana järjestelmien välillä. Työssä ei oteta kantaa kuntakohtaisesti kerättäviin tietoihin, vaan tavoite on kirkastaa, mitkä tiedot ovat kaikille yhteisiä eli niin sanottuja ydintietoja.

Työ on käynnistynyt Kuntaliiton toimesta varhaiskasvatuksesta. Työssä kerätään kuntien sivuilta saatavien lomaketietojen pohjalta yhteen, mitä asiakkaasta kysytään varhaiskasvatuspaikkaa haettaessa. Työn tuotoksia käydään aika ajoin läpi Kuntaliiton ja OKM asiantuntijoiden kesken.

Kolme työpajaa – tervetuloa mukaan!

Kuntaliitto järjestää kesän jälkeen kolme työpajaa:

  • yhdessä käydään varhaiskasvatussuunnitelman tietosisältöjä läpi (tähän tehty jo vuonna 2020 pohjatyötä),
  • toisena työpajana selvitetään ja keskustellaan, mitä tietoja tulisi siirtyä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen.
  • Kolmas työpaja on tavoitetyöpaja, jossa pohditaan, mihin suuntaan halutaan kyseisiä palveluprosesseja kehittää ja mitä tietoa tulisi saada, jotta kunnat voisivat toteuttaa palvelunsa ihmiskeskeisemmin, proaktiivisesti ja hyödyntäen automatisointi sekä mitkä haasteita näissä on?

Selvitystyön lopputuotokset luovutetaan OKM:lle hyödynnettäväksi. Lisäksi selvitystyön on pohjana uusille selvitystöille esimerkiksi tiedon liikkuminen eri toimialojen ja viranomaisten välillä tai tiedolla johtamisen näkökulmasta.

Kunnat mukaan selvitystyöhön

Kuntaliitto ja OKM työ on avointa ja haluammekin yhdessä kutsua kunnat mukaan selvitystyöhön. Halukkaat saavat kutsun yhteiseen teams-työtilaan ja väliajoin kutsuja palavereihin sekä työpajoihin. Ole tähän liittyen yhteydessä Jaana Jormanaiseen. Käytäntöjä yhteistyöhön kehitetään tarpeen mukaan.

Kuntaliitto ja OKM järjestävät digiviikolla 5.6.2023 klo 13–14 tilaisuuden, jossa kerrotaan lisää yhteistyöstä. Tervetuloa mukaan!

Lisää tietoa kuntien digiviikosta 2023 löydät täältä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko 3.-7.6.2024

Digiviikolla keskustellaan digitalisaatiosta erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta. Tarjolla on sekä live- että etätapaamisia.

Tutustu kuntien digiviikkoon.