Kuntaliitto kerää tietoa kestävän kehityksen työstä kunnissa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa

Kuntaliitto toteuttaa yhdessä muiden pohjoismaisten kuntaliittojen ja pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimivan Nordregion kanssa yhteispohjoismaisen kyselyn kestävän kehityksen edistämisestä kunnissa. Kyselyn viitekehyksenä toimii Agenda2030-työ ja siihen sisältyvät kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t).

Kyselyllä kerätään tuoretta tietoja Pohjoismaiden kuntien kestävän kehityksen työstä. Tulokset kootaan vertailevaan raporttiin, joka julkaistaan Yhdistyneiden Kansakuntien vapaaehtoisena alueellisena raporttina kesäkuussa 2024. Suomen kuntakentälle kohdistuvasta kyselystä julkaistaan alustavia tuloksia syksyllä 2023 ja tuloksista tehdään myös Uutta Kunnista –julkaisu.

Kysely julkaistaan 8.6. ja se on auki 22.6. asti. Kyselyn runkoon ja kysymyksiin voi tutustua etukäteen Kuntaliiton verkkosivuilla.

Kysely toimitetaan kuntien kirjaamoihin, ja siihen toivotaan yhtä vastausta kuntaa kohden – mieluiten kestävästä kehityksestä vastaavalta henkilöltä.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista