Valtakunnallista Varautumispäivää vietetään 7.2.2024

Kutsumme kunnat mukaan viettämään Varautumispäivää

Valtakunnallista Varautumispäivää vietetään 7.2.2024. Ensi vuonna teemana on ”Varautuminen on yhteispeliä”. Teemalla halutaan tuoda esille viranomaisten rooleja varautumisessa sekä muistuttaa siitä, että ihmisillä on myös oma vastuu kotitaloutensa varautumisesta mahdollisuuksiensa mukaan.

Kunta voi osallistua Varautumispäivään eri tavoin

Varautumispäivä tarjoaa kunnille hyvän mahdollisuuden tarjota kuntalaisille tietoa varautumisesta. Tapoja osallistua Varautumispäivään on useita. Näistä kunnan verkkosivuja koskeva valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa, jotta tiedot ovat sivuilla 7.2.2024, kun Varautumispäivää vietetään. Ajantasaisesta verkkosivusta on toki iloa vielä pitkälle tulevaisuuteen.

1. Tietoa voi tarjota kuntalaisille kunnan verkkosivuilla

Ennen helmikuussa vietettävää Varautumispäivää kuntia kannustetaan tekemään tai päivittämään varautumisesta kertova sivu verkkosivuillaan. Apuna voi käyttää laatimaamme mallia, joka löytyy täältä

Kuntalaisille tärkeää tietoa ovat selkeät toimintaohjeet sekä alueelliset yhteystiedot, joista voi olla hyötyä häiriötilanteessa. Kuntalaisia kannattaa myös ohjata tutustumaan viranomaisten ja järjestöjen yhteiseen 72 tuntia -varautumisohjeistukseen, joka löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Ennen varautumistietojen julkaisua, on tärkeää käydä läpi sitä, että julki ei mene kunnan ja kuntalaisten turvallisuusjärjestelyjä vaarantavia tietoja. Suosittelemmekin, että kunnat edelleen tarkastavat ja arvioivat valmiussuunnitelmien julkisuutta siitä näkökulmasta, onko niissä mahdollisesti turvallisuusjärjestelyjä vaarantavia salassa pidettäviä osuuksia. 
Marraskuussa 2023 julkaistusta muistiosta saa apuja tämän arvioinnin tekemiseen.
Taustoitusta aiheeseen myös 17.11.2023 julkaistusta tiedotteesta Kuntien valmiussuunnitelmien julkisuutta on syytä arvioida uudelleen.

2. Tietoa kannattaa jakaa lisäksi kunnan sometileillä

Varautumispäivän aikana 7.2. kunnat voivat jakaa tietoa varautumisesta esimerkiksi SPEKin tuottamien, helppojen materiaalien avulla sosiaalisen median kanavissaan.

Somemateriaalit julkaistaan myöhemmin SPEKin sivuilla www.spek.fi/varautumispaiva. Päivän aihetunnisteita ovat #varautumispäivä, ruotsiksi #beredskapsdagen.

3. Tietoa löytyy kirjastoista ja kirjastojen somekanavista

Kirjastot ovat syksyn aikana saaneet kaksi viestiä Varautumispäivästä ja kirjaston tavoista osallistua siihen. Lähetämme kirjastoille somemateriaalien linkin lähempänä tapahtumaa. Materiaalit tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Kirjastoilla on myös mahdollisuus tilata etukäteen 72 tuntia -kouluttaja pitämään yleisötilaisuutta varautumisesta. SPEK lähettää viestit tätä koskien suoraan kirjastoille.

4. Tietoa voi tarjota myös henkilöstölle omatoimiseen varautumiseen

Kunta voi lähettää henkilöstölleen muistutuksen omatoimisen varautumisen merkityksestä ja ohjata varautumisohjeiden pariin 72 tuntia -sivuille https://72tuntia.fi/.

Kunnan työntekijöiden oma varautuminen tukee työntekijää ja kunnan palveluiden hoitamista. Jos henkilöstö on tiukassa paikassa huolissaan omasta tai läheistensä pärjäämisestä, voi työtehtäviin keskittyminen olla vaikeaa.

Miksi varautumispäivää vietetään 7.2.?

Vuosittaisen teemapäivän tarkoitus on muistuttaa varautumisen merkityksestä ja saada ihmiset tekemään konkreettisia tekoja oman varautumisen eteen. Varautumispäivää vietetään 7.2., koska järjestöjen ja virastojen yhteinen suositus on, että jokaisen kotitalouden tulisi olla varautunut vähintään 72 tunnin ajaksi.

Kunnan viranomaisille on apua siitä, että kuntalaiset ovat itse varautuneet pärjäämään. Näin kunnan resurssit pystytään häiriö- tai kriisitilanteessa kohdistamaan tehokkaammin eniten apua tarvitseville. Kuntalaisten vahvistunut turvallisuuden tunne lisää hyvinvointia ja pärjäämistä eri tilanteissa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö järjestää Varautumispäivän yhteistyössä Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

Laita jo nyt Varautumispäivän 7.2.2024 suunnittelu kalenteriin alkuvuotta varten.

Lisätietoja ja materiaaleja Varautumispäivästä löydät SPEK:n verkkosivuilta www.spek.fi/varautumispaiva

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!