Tiedote, 

Julkisuuslain päivitystä kiirehdittävä

Kuntien valmiussuunnitelmien julkisuutta on syytä arvioida uudelleen

Miesoletettu kuvattuna keskivartalosta. Kädessä kannettava tietokone.

Uusi turvallisuusympäristö asettaa Suomen kunnille painetta tarkistaa paitsi valmiussuunnitelmiensa ajantasaisuus myös niiden julkisuus.   
 
Kuntaliitto suosittelee tänään kunnille lähettämässään muistiossa, että kunnat tarkastavat ja arvioivat valmiussuunnitelmien julkisuutta siltä näkökulmalta, onko niissä mahdollisesti turvallisuusjärjestelyjä vaarantavia salassa pidettäviä osuuksia.

Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisten julkisista asiakirjoista. Viranomaisten asiakirjat ovat oletusarvoisesti julkisia, ellei niiden julkisuutta ole erikseen rajoitettu. Suomessa sovelletaan näin ollen julkisuusperiaatetta.

– Julkisuuslain salassapitoperusteiden päivitystä on syytä kiirehtiä nykyisessä turvallisuusympäristössä. Uudistettavassa julkisuuslaissa tulee ottaa huomioon entistäkin vahvemmin turvallisuusnäkökohdat, Kuntaliiton johtava juristi Ida Sulin toteaa.

- Kuntien valmiussuunnittelua ei säädellä yksityiskohtaisesti. Valmiussuunnitelmissa ja niiden sisältämissä tiedoissa on eroja. Yleensä valtuustotason päätös varautumisen perusteista on julkinen, mutta yksityiskohtaisemmat suunnitelmat eivät, toteaa Kuntaliiton kehittämispäällikkö Ari Korhonen.

– Kuntien valmiussuunnittelu on yleisesti hyvällä tasolla. Viimeisen vuoden aikana kunnat ovat esimerkiksi nostaneet valmiustasoaan hybridivaikuttamisen estämiseksi, tehneet yhteistyötä puolustusvoimien kanssa paikallispuolustusharjoituksissa sekä hankkineet varavoimakoneita. Infrastruktuurin suojaaminen, kyberturvallisuus ja tietojen julkisuuskäytännöt ovat tällä hetkellä tärkeimpiä aiheita kuntien varautumisessa, kuvailee Korhonen

Lisää varautumisesta ja turvallisuudesta verkkosivuillamme:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!