Päivitetty ohjeistus: Henkilön kaksoisroolin aiheuttama esteellisyys

Laki mahdollistaa osallistumisen sekä kunnan että hyvinvointialueen toimintaan samanaikaisesti. Henkilöllä saattaa näin ollen olla luottamustehtäviä, virkatehtäviä tai työtehtäviä sekä kunnassa että hyvinvointialueella. Kunnissa on huomioitava mahdolliset kaksoisroolien aiheuttamat jääviystilanteet kuntalain ja hallintolain esteellisyyssääntelyn mukaisesti.

Päivitimme toukokuussa 2023 viime vuonna antamaamme ohjeistusta.

Kuntaliiton hallintolakimiesten ohjeistuksessa (päivitys 30.5.2023) neuvotaan, miten kaksoisroolit tulkitaan esteellisyysnäkökulmasta.

Mitä tarkoittaa esteellisyys?

Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen. Esteellisyydellä tarkoitetaan, että (luottamus)henkilöllä on sellainen suhde asiaan tai asianosaisiin, että se voi vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

Esteellinen henkilö ei saa osallistua hallintoasian käsittelyyn viranomaisessa eli hyvinvointialueen tai kunnan toimielimessä. Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia sellaisia hallintomenettelyssä suoritettavia toimia, jotka voivat jollakin tavoin vaikuttaa asiassa tehtävän päätöksen sisältöön.

Esteellisyys koskee kaikkia asian käsittelyvaiheita valmistelun alusta täytäntöönpanoon asti. Esteellinen henkilö ei saa

  • esitellä tai valmistella käsiteltävää asiaa
  • osallistua päätöksentekoon toimielimen jäsenenä
  • hoitaa päätöksen täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Jos esteellinen henkilö ottaa osaa asian käsittelyyn, päätös syntyy virheellisessä järjestyksessä. Virheellisessä järjestyksessä syntynyt päätös voidaan kumota, mikäli päätökseen haetaan muutosta.

Hyvinvointialueviranomainen voi myös itse korjata menettelyvirheen hallintolain 50 §:n mukaisesti.

Huomioitavaksi samalla yleinen väärä käsitys: esteellisyys on eri asia kuin vaalikelpoisuus. Henkilön esteellisyys liittyy yksittäisen asian käsittelyyn viranomaisissa, kun taas vaalikelpoisuudessa on kyse siitä, voidaanko henkilöä ollenkaan valita tiettyyn toimielimeen.

Esteellisyysverkkosivumme tarjoavat hyödyllistä infoa aiheesta myös hyvinvointialueille.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.