Tutkimushanke kartoittaa terveydensuojelulain uudistamistarpeita

Tyttö saniaisen takana.

Kuntaliitto, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, Itä-Suomen yliopisto sekä Finnish Consulting (FCG) käynnistävät Valtioneuvoston VN TEAS-hankkeen ”Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa”. Hankkeessa selvitetään terveydensuojelulain uudistamistarpeita sekä tuotetaan tietoa strategisen suunnittelun ja lainsäädännön pohjaksi.  

Hankkeessa tarkastellaan terveydensuojelun sääntely-ympäristöä sekä sääntelyn tavoitteita ja valvonnan kohteiden eli asiakkaiden näkökulmaa ja tarpeita. Hankkeessa kartoitetaan myös sitä, missä määrin eri toimijat ja viranomaiset mahdollisesti tekevät päällekkäistä valvontaa. Suomen terveydensuojelulainsäädäntöä ja toimintatapoja verrataan muiden maiden tilanteisiin, ja arvioidaan, onko vertailumaissa sellaisia käytäntöjä, joita voisi soveltaa myös Suomessa 

Hankkeen tuloksena saadaan tietoa terveydensuojeluvalvonnan nykytilasta ja haasteista sekä lainsäädännön kehitystarpeista. Samalla tuotetaan materiaalia terveydensuojelulain ja muun lainsäädännön liittymä- ja rajapinnoista sekä esitetään vaihtoehtoisia toimintatapoja. 

Hanke kestää loppuvuoteen 2024.  Lisätietoa hankkeesta löytyy valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivuilta.  

Faktalaatikko: Mitä on terveydensuojeluvalvonta?  

Terveydensuojelulain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. Terveyttä ylläpidetään, suojellaan ja edistetään mm. valvomalla talous- ja uimaveden laatua, julkisten palvelurakennusten (koulut, päiväkodit, hoivaa antavat laitokset) ja muiden palveluiden (liikuntapalvelut, kauneushoitolat) terveydellisiä olosuhteita, hygieniaa sekä sisäilman laatua.

Ympäristöterveydenhuollon lakien kuten terveydensuojelulain valvonta ja täytäntöönpano kuuluu kunnan viranomaiselle. Kuntien toimeenpanemaa valvontaa ohjaa ja valvoo aluehallintovirasto omalla toimialueellaan.  

Lue lisää aiheesta:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!