Verkostoperuskoulu-hanke on käynnistynyt

Kuntaliitto toteuttaa hanketta vuosina 2023-2023 yhteistyössä Finnish Consulting Group FCG:n kanssa. Kuntaliitto omistaa projektikokonaisuuden ja osallistuu sen rahoittamiseen. Kuntaliitto vastaa valtakunnallisen kehittämistyön toteuttamisesta, neljästä hankkeen aikana toteutettavasta seminaarista sekä ohjausryhmän ja pilottialueiden yhteyshenkilöiden kokouksista. Pilottialueita hankkeessa on mukana 10, kuntia 39. FCG vastaa pilottialueiden työpajojen fasilitoinnista ja tukee pilottialueiden työskentelyä. Pilottialueet aloittavatkin pian kevään työpajatyöskentelynsä. Ensimmäinen valtakunnallinen seminaari toteutetaan hybridimuotoisena 9.2.2023 ja seminaarin tallenne on nähtävissä myöhemmin Kunta-TV:n verkkosivuilla. Seminaarin esitykset julkaistaan seminaarin jälkeen Verkostoperuskoulu-hankkeen verkkosivuilta https://www.kuntaliitto.fi/verkostoperuskoulu

Pilottialueet toteuttavat omiin paikallisiin tai alueellisten tarpeisiin nojaavia perusopetukseen liittyviä kehittämiskohteitaan. Väestömuutos on voimistunut ja haastaa perusopetuksen saatavuutta ja saavutettavuutta. Kouluverkko ja koulujen palveluverkko sekä opetustarjonnan ja opetuksen järjestämismuotojen monipuolistaminen voivat vaatia tarkastelua haasteeseen vastaamiseksi. Verkostoperuskoulu-hankkeessa lähestytään asiaa yhteistyömahdollisuuksien keinoin.

Pilottialueiden työskentelyn tueksi asiantuntija Mikko Svartsjö Kuntaliitosta on koonnut hankkeelle tilastotietopaketin perusopetuksen järjestämiseen liittyvistä tilastotiedoista. Tilastopaketti sisältää kunnittain tietoa väestöstä, perusopetuksen kustannuksista, erityisen ja tehostetun tuen oppilaista, kuljetusoppilaista sekä koko maan A2- ja B2- kieltä suorittaneiden osuuden. Mahdollistamme samalla kaikille avoimen pääsyn hyödyntämään suomen ja ruotsin kielistä tilastopakettia Verkostoperuskoulu-hankkeen verkkosivuillamme.

Tilastotietopaketti perusopetuksen järjestämiseen liittyvistä tilastotiedoista
 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.