Kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio nuoDo tuo näkyviin nuorisotyön – vuonna 2023 yli miljoona nuorta osallistui järjestelmään kirjattuun toimintaan

Kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio -hankkeessa toteutettua nuoDo -tilastointityökalua on käyttänyt aktiivisesti vuoden 2023 aikana yhteensä yli 100 eri kokoista kuntaa ympäri Suomen.

NuoDo-järjestelmään on kirjattu viime vuoden aikana yli 40 000 toimintaa ja toimintaan osallistuneita nuoria oli vuonna 2023 yli 1 076 000.

Selkeästi eniten nuoria tavoitettiin avoimella nuorisotyön toiminnalla (yli 856 000 henkilöä) ja toiseksi eniten ryhmätoiminnalla (yli 214 000 henkilöä). Yksilötyöllä tavoitettiin noin 5800 nuorta.

– Avointa nuorisotyötä ovat esimerkiksi nuorisotilojen avoimet nuorten illat, erilaiset retket ja tapahtumat sekä kouluilla järjestettävä välitunti- ja kerhotoiminta, nuoDo-hankkeen projektipäällikkö Pauliina Lahtinen kuvailee.

Sisällöllisesti eniten kirjattiin sosiaaliset suhteet -sisältötunnisteeseen (yli 343 000 osallistujaa) ja nuorten omaehtoiseen toimintaan (yli 201 000 osallistujaa).

Nuorisotyö keskittyi etenkin nuorisotiloille

Toimintatunteja järjestettiin nuorisotyössä yhteensä yli 145 000 tuntia. Nuorten itsensä järjestämien tapahtumatuntien määrä oli 3800.

Eniten toimintaa järjestettiin nuorisotiloilla (lähes 69 000 tuntia). Eri kouluasteilla (ala-, ylä-, ja yhtenäiskoulut sekä 2.asteen oppilaitokset) järjestettiin yhteensä 25 407 tuntia erilaista toimintaa.

nuoDo-järjestelmän käyttö jatkuu

NuoDon kehittämistyötä on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella vuodesta 2021 lähtien, ja työ jatkuu edelleen 2024 vuoden aikana Kuntaliiton ylläpitämänä ja järjestelmää kehitetään sovitusti ja hankesuunnitelman mukaisesti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), Aluehallintoviraston (AVI) sekä Kuntaliiton kesken on käyty keskustelua nuoDon jatkosta hankekauden jälkeen. Aluehallintovirastossa valmistellaan siirto, jonka myötä nuoDo siirtyisi ensi vuoden (2025) alusta AVIn tietotiimin hallinnoitavaksi. Tämä ei todennäköisesti aiheuta kunnissa muutoksia järjestelmän käyttöön. Tiedotamme tarkemmin siirtoon liittyvistä asioista myöhemmin.

– Siirrolla taataan nuoDon maksuttomuus sekä kehittämistyö myös jatkossa, Lahtinen kuvailee.

Mikä on nuoDo?

nuoDo on maksuton tilastointityökalu, jonka avulla voidaan dokumentoida kunnan nuorisotyön toimintaa ja tehdä sitä näkyvämmäksi raportoinnin avulla. Oman kunnan tilastojen tarkastelun lisäksi on mahdollisuus verrata useampaa kuntaa keskenään CSV:n / Excelin kautta sekä tarkastella alueellisia tilastoja suoraan järjestelmästä. Tietoa on mahdollista hyödyntää oman tai alueellisen toiminnan kehittämisen perustana sekä monialaisessa yhteistyössä. 

Jatkossa nuoDoon kertyvää tilastoa saadaan myös avoimeksi dataksi Aluehallintoviraston ylläpitämän nuorisotilastot.fi -palvelun kautta. 

Lisätietoa:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme