Kuinka kuntasi sykkii -kysely:

Lähes puolet kokee kunnan julkisen keskustelu- ja päätöksentekoilmapiirin haastavana

""

Hieman alle puolet kuntien luottamushenkilöistä ja johtavista viranhaltijoista arvioi julkisen keskustelu- ja päätöksentekoilmapiirin haastavan oman kunnan toimintaedellytyksiä tällä hetkellä. Asiaa kysyttiin Kuinka kuntasi sykkii -kyselyssä, johon vastasi 1101 kuntien avainhenkilöä. Joka neljäs vastaaja ei näe lainkaan tai vain vähän haasteita keskustelu- ja päätöksentekoilmapiirissä.

Ilmapiirin haastavuus on kasvanut hieman keväästä 2023, mutta siitä huolimatta se koetaan paljon vähemmän haastavana kuin esimerkiksi sote-uudistus, väestörakenteen muutokset, osaavan työvoiman saatavuus ja kunnan taloustilanne.

Julkinen keskustelu- ja päätöksentekokulttuuri koetaan pikemmin paljon kuin vähän haastavana tekijänä sekä kuntien luottamushenkilöiden että johtavien viranhaltijoiden joukossa, samaten kaikenkokoisissa kunnissa ja lähes kaikissa maakunnissa. Ilmapiiri koettiin yhtä haastavaa vastaajien ikäluokasta, sukupuolesta tai puoluetaustasta riippumatta.

Hieman muita ryhmiä haastavampana keskustelu- ja päätöksentekokulttuuria pidetään yli 100 000 asukkaan kaupungeissa, pisintä kuntakokemusta ja vanhinta ikäryhmää edustavien sekä naisten keskuudessa.

– Puoluetaustan tarkastelusta selviää, että keskustan luottamushenkilöt kokevat julkisen keskustelu- ja päätöksentekokulttuurin haastavan oman kuntansa toimintaedellytyksiä muita puolueryhmiä vähemmän, kun taas vasemmiston sekä pienpuolueita ja valitsijayhdistystä edustavat luottamushenkilöt muita enemmän, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom toteaa.

Julkisen keskustelu- ja päätöksentekoilmapiirin haastavuus korreloi eri ajankohtaisista haasteista selvästi merkittävimmin asukkaiden eriarvoistumisen ja syrjäytymisen kanssa. Tämä yhteys selviää sekä kuntien luottamushenkilöiden että johtavien viranhaltijoiden vastauksista. 

Valtakunnallisessa kuntakyselyssä ”Kuinka kuntasi sykkii?” kartoitettiin Manner‑Suomen kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä julkisesta keskustelu- ja päätöksentekoilmapiiristä oman kunnan toimintaedellytyksiä haastavana asiana. Kuntaliitto toteutti kyselyn yhdessä MDI:n kanssa marras-joulukuussa 2023. Kyselyyn tuli kaikkiaan 1101 vastausta.

Lue aiheeseen liittyvät muut uutiset:

Kyselytulos: Sote-uudistus haastaa kuntia aiempaa enemmän  (1.2.2024) 

Yhdeksän kymmenestä kuntajohtajasta torppaisi uudet palvelurakenneuudistukset alkavalla hallituskaudella | Kuntaliitto.fi (25.4.2023)

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista