Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

UUSI HALLITUS JA UUSIA IHMISIÄ UNA OY:SSÄ! UNA Oy:lle on valittu uusi hallitus. Hallitusta luotsaa puheenjohtajana Leena Setälä (johtaja, VSSHP). Varapuheenjohtajana toimii Jaakko Pihlajamäki (johtaja, EPSHP). Muita hallituksen jäseniä ovat Timo Louna (PHHYKY), Antti Jokela (PSHP), Veijo Romppainen

Täältä löydät painokelpoiset kuvat Kuntaliiton johtajista ja osasta asiantuntijoita. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä journalistisiin tarkoituksiin. Kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä harhaan johtavassa yhteydessä. Kuntaliiton viestintä luovuttaa tarvittaessa myös muiden liiton

Keskeisiä diaesityksiä ja luentomateriaaleja vuosilta 2019-2017 Tutustu myös näihin Kansantalous ja julkinen talous sekä kansantalouden ennusteet Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja Kuntatalouden indeksejä Kuntatalouden tilastot

Korruptionvastainen työskentely Kuntaliitto on aktiivisesti mukana korruptionvastaisessa työskentelyssä. Tavoitteena on lisätä eettisesti kestävää, läpinäkyvää ja avointa toimintaa ja päätöksentekoa kunnallishallinnossa. Kuntaliitto on myös oikeusministeriön korruptionvastaisen yhteistyöverkoston

Taloustorstai on kanava nopeaan tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi. Taloustorstai käsittelee kuntatalouden ajankohtaisia aihepiirejä Kuntaliiton talousyksikön asiantuntijoiden johdolla. Myös osallistujilla on mahdollisuus osallistua Taloustorstaihin ja

Tervetuloa Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion palstalle! Tällä sivustolla käsittelen ajankohtaisia talouteen liittyviä asioita. Mukana on myös keskeisiä luentomateriaaleja ja diaesityksiä. Voit seurata minua Twitterissä @MinnaPunakallio . Pääekonomistin vinkkilista Vinkki 1 : Uusi

Viestinnän arviointi auttaa kehittämään kunnan strategista johtamista, viestinnän suunnittelua ja toteutusta sekä vuorovaikutusta kuntalaisten, henkilöstön, median ja sidosryhmien kanssa. Määrällisen seurannan ohella tarvitaan viestintämuotojen tunnettuuden ja toimivuuden arviointia,

Tälle sivulle on koottu Kuntaliiton tuottamat kuntien viestinnän oppaat ja tuoreimmat tutkimukset sekä kuntien omia viestintäohjeita ja -strategioita. Oppaissa käsitellään muun muassa kuntakonsernin viestintää, osallistumista tukevia viestintäkäytäntöjä, kriisiviestintää ja keskeisiä kuntaviestintää

Kuntaliiton viestintä tukee kuntien viestintää koordinoimalla kunta-alan viestintä- ja markkinointitehtävissä toimiville suunnattuja verkostoja. Vuosittain järjestetään koulutusta ja tapaamisia. Viestintään ja yhteydenpitoon ovat käytettävissä Kuntaviestijä-uutiskirje, vuorovaikutteiset

Kuntaliiton viestintä tukee kuntien viestinnän kehittämistä ja samalla vastaa Kuntaliiton kokonaisviestinnästä. Työmarkkina-asioista tiedottaa Kuntatyönantajien (KT) viestintä, joka vastaa Kuntatyönantaja-lehdestä sekä Kuntatyonantajat.fi-palvelusta. KL-Kustannus Oy on Kuntaliiton tytäryhtiö, jonkat

Kunta tai maakunta on markkinoitavana kokonaisuutena omintakeinen ja monitahoinen. Kuntien ja maakuntien markkinoinnin tavoitteet ovat usein myös moniulotteisemmat kuin hyödykkeitä markkinoivalla liikeyrityksillä. Monet markkinoinnin peruslainalaisuudet koskevat kuitenkin myös kuntamarkkinointia.

Kunnan avoin viestintä tukee kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja kunnan johtamista. Kuntaliitto tukee osaltaan kuntien viestintää ja markkinointia koordinoimalla verkostoja ja tuottamalla selvityksiä ja oppaita viestinnän alalta. Omassa viestinnässään Kuntaliitto käyttää

Piiri toimii yhteistyö- ja sparrausverkostona markkinoinnin tekijöille Toiminnan tarkoituksena onkin pitää yllä laajaa markkinointi- ja viestintäosaajien kehittämis- ja vertaisverkostoa, joka kehittää osaamista kunta-alalla ja nostaa kuntamarkkinoinnin ja viestinnän asemaa sekä arvostusta yleisesti

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille (palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla). Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan

Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2018 seuraavat lausunnot (nrot 120-) Lausunto 120/2019: Lausunto lomapalkkavelan kirjaamisesta tilinpäätökseen, 8.1.2019 Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2018 seuraavat

Luokitus yhtenäistää radiologisten konsultaatioiden käyttöä, kansallista sähköisen potilaskertomuspalvelua, tilastointia, hinnoittelua ja laskutusta. Kuntaliiton ylläpitämä Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus 2019 on alla Excel-taulukkona ja se löytyy myös kansalliselta koodistopalvelimelta

Vuoden 2019 sosiaalivakuutusmaksut on vahvistettu. Keskimäärin kuntatyönantajan tai muun Kevan jäsenyhteisön sosiaalivakuutusmaksut suhteessa maksun perusteena olevaan palkkasummaan laskevat 24,29 prosenttiin. Vuonna 2018 välillisten kustannusten osuus oli 25,29 prosenttia, joten

Päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2019 tehtiin 31.12.2018. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 389 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 459 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet vähenevät -70 milj. euroa (-0,8 %, 13 €/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019. Valtionosuuden