Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

KUJA-projekti (2014-2016) Miten kunnan ja sen kriittisten palvelu- sekä toimintoketjujen toimintavarmuus kaikissa tilanteissa voidaan varmistaa? Mitä parhaita käytäntöjä, toimintamalleja sekä työkaluja tähän on saatavilla maksuttomasti ja miten niitä voitaisiin kuntakentässä soveltaa? Entä mitä jatk

Lähde: VM, Kuntatalousohjelma 13.4.2018 sekä Kuntaliiton laskelmat Diaesityksen tietosisältö: Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Laskelma sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksesta kuntien ja kuntayhtymien talouteen Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot 2016-2022, mrd. € Kuntien ja ku

Suomen Kuntaliitto ry ja Kuntarahoitus Oyj järjestivät Riskienhallintapäivän 17.5.2018 Kuntatalolla Helsingissä. Tällä kertaa keskityimme erityisesti yleisen talouden, rahoitusmarkkinoiden sekä julkisen talouden trendien ja muutosten vaikutuksiin kunnan talouden ja rahoituksen suunnittelussa. Lisäks

UNA-ytimen integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun hankintaprosessi etenee UNA-ytimen integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun hankinnan ensimmäinen neuvottelukierros käytiin huhtikuussa ja toinen neuvottelukierros käydään toukokuun lopun - kesäkuun alun aikana. Hankintaprosessissa on päästy hyvin et

Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2017 seuraavat lausunnot (nrot 115- ): Lausunto 117/ 2018 : Tuloksellisuuserän ja lomarahan kirjaaminen vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöksissä, 2.5.2018 Lausunto 116/2017: Lausunto suojaustarkoituksessa tehtyjen koronvai

Kuntaliitos on kuntien strateginen valinta, jolla tavoitellaan parempaa kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin yhtenä kuntana. Kuntaliitoksista saatavat hyödyt eivät tule useinkaan esiin lyhyellä aikavälillä. Strategisella kuntaliitoksella tavoitellaan enemmänkin tulevaisuuden kehitystä mahdollista

Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruun ja tietosisältöjen muutoksista tiedotetaan jatkossa Tilastokeskuksen www-sivuilla. Talous- ja toimintatilaston luokitukset -opasta ei enää päivitetä Kuntaliiton toimesta . Tietosisältöjen kuvaukset ja määritelmät ovat saatavilla seuraavasta osoitteesta: http:

Kunnat ovat viestittäneet Kuntaliitolle vuosien varrella, että kiinteistövero on kokonaisvaltaisen uudistamisen tarpeessa. Vuonna 2017 asia saatiin nytkähtämään eteenpäin, ja kiinteistöverojärjestelmää uudistetaan kahdessa hankkeessa. – Kunnat ovat pitäneet ongelmallisena sitä, että kiinteistöjen ve

Verkko-oppaat ovat suoraan verkossa julkaistuja oppaita, joista emme tee enää painettavaa versiota. Lisäksi Kuntaliiton verkkokaupasta löytyy runsasti maksuttomia PDF-julkaisujamme, jotka ovat vapaasti ladattavissa.

Kuntalaisten hyvinvointi ei nojaa ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluista saatavaan apuun, vaan hyvinvointi toteutuu arjessa monien yksityiskohtien summana. Yksityiskohdat eivät kuitenkaan loksahda paikoilleen itsestään, vaan kokonaisvaltaisuus hakee monessa kunnassa muotoaan. Kuntaliitto on tart

Vuosi 2017 oli demokratian juhlaa niin kunnissa kuin Kuntaliitossa. Huhtikuussa järjestetyissä kuntavaaleissa valittiin kaikkiaan 8999 valtuutettua Manner-Suomen 295 kuntaan. Vaikka vaalit käytiin epävarmuudessa siitä, miltä tulevaisuuden kuntien tehtävät näyttävät, äänestysprosentti saatiin silti n

Suomen historian suurin yksittäinen sosiaalihuollon uudistus ennätysnopealla aikataululla. Kuulostaako helpolta? Sitä se ei tietenkään ollut, mutta vuonna 2017 Kuntaliitto tuki parhaansa mukaan kuntia toimeentulotuen laskennan ja maksatuksen Kela-siirron yhteydessä. – Uudistuksessa oli alusta asti u