Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöt ovat joukko tiivistettyjä kuvauksia ja koodistoja, joita voidaan käyttää kuntoutuksen parissa työskentelevien työn, palveluiden ja työmuotojen erittelyyn. Niiden avulla kirjataan tietoa potilasasiakirjoihin. Nimikkeistöjä käytetään myös tilastoinnin j

Lain mukaan vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Laki vapaasta

Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaisussaan ( EOAK/4122/2016 ) katsonut, ettei yhdenvertaisuuslain voimaantulon jälkeen ole mahdollista kohdella muiden kuntien asukkaita eri tavalla terveyskeskusmaksuja määrättäessä. Oikeusasiamies antoi 26.10.2017 ratkaisunsa kanteluun, joka koski Helsingin kaupungi

Päätökset vuoden 2017 valtionosuusrahoituksesta tehtiin 30.12.2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitus vuodelle 2017 tarkistettiin 29.12.2017. Lisäksi vuonna 2017 valtionosuudeksi kirjataan opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2017 tekemä päätös valmistavan opetuksen rahoitusjärjes

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät Jyväskylän Paviljongissa 22.-23.5.2018 Kuntaliitto järjestää yhdessä FCG Koulutuksen kanssa valtakunnalliset Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 22.–23.5.2018 Jyväskylän Paviljongissa. Päivät starttaavat jo 21.5. Get-together illanvietolla, jolloin on ma

Maakunta- ja sote-muutosjohtajien verkosto kokoaa yhteen maakuntien muutosjohtajat. Verkosto kokoontuu noin kuukauden välein kuulemaan ja keskustelemaan maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaisista aiheista. Kuntaliitto koordinoi verkoston tapaamisia yhdessä ministeriöiden kanssa. Muutosjohtajien t

Kuntaliitto järjestää yhteistyössä JUHTA-VAHTI tietosuojan yhteishankkeen kanssa tietosuojakoulutusta. Työpajat on tarkoitettu julkisen hallinnon tietosuoja- ja tietoturvavastaaville. Tilaisuuksiin osallistuminen on maksutonta. Tietosuoja -työpajat 19.1.2018 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustee

Päätös kuntien valtionosuuksista ja kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2018 tehtiin joulukuun 2017 lopussa. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 458 milj. euroa vuonna 2018. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) on 8 543 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden

Kuntien Tulevaisuusfoorumi // Ohjelma tarkentuu myöhemmin 9:00 Aamukahvit 9.30 Tervetuloa kuntien tulevaisuuden tekijät! 9.45 Keynote 10:30 Erilaisten kuntien merkitys paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti Paneelikeskustelu: Suurten kaupunkien, seutukaupunkien, kehyskuntien ja maaseutumaiste

Mitkä ovat erilaisten kuntien vahvuudet ja merkitys paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti? Minkälaisin uusin toimintatavoin kunta luo itse tulevaisuuttaan? Tulevaisuusfoorumissa keskustelemme kuntakentän yhteisestä tulevaisuudesta ja kehitämme yhdessä tulevaisuuden kunnan toimintatapoja elin

Laboratoriotutkimusnimikkeistö on tarkoitettu potilaan hoidosta vastaavan lääkärin ja tutkimuksen suorittavan yksikön käyttämäksi yhteiseksi koodistoksi. ​Laboratoriotutkimusnimikkeistö on tarkoitettu potilaan hoidosta vastaavan lääkärin ja tutkimuksen suorittavan yksikön käyttämäksi yhteiseksi kood

ARTTU2-ohjelman johto: Tutkimusohjelman ohjelmapäällikkö: Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Suomen Kuntaliitto, +358 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi Ohjausryhmän puheenjohtaja: Jenni Airaksinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Suomen Kuntaliitto, +358 50 533 2002, jenni

UNA-hanketoimisto kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille hyvää Joulua! UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan vaiheittain. Kyseessä on siis hallittu ja vaiheistettu etenemispolku tuleva

Suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 9 §:n nojalla sidottu suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen. ​Suun terveydenhuollon asiakkaalta julkisessa terveydenhuollossa perittävät maksut määräytyvät näin pääsääntöisesti p.o. toimenpideluokit

Keskeisiä diaesityksiä ja luentomateriaaleja vuosilta 2018-2016. Kansantalous ja julkinen talous sekä kansantalouden ennusteet Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut Kuntatalouden indeksejä Tutustu myös muihin kuntatalouden tilastoihin .

Uusin kuntien kulttuuritoimintaa ja taloutta kuvaava tilastoraportti julkistetaan 29.tammikuuta kuntatalolla. Tilaisuus on maksuton ja avoin yleisölle ja tiedotusvälineille. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen sivun lopussa liitetiedostossa Kustannustiedonkeruu2016 Tiedonkeruut ja indikaattorit

Tervetuloa Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion palstalle! Tällä sivustolla käsittelen ajankohtaisia talouteen liittyviä asioita. Mukana on myös keskeisiä luentomateriaaleja ja diaesityksiä. Voit seurata minua Twitterissä @MinnaPunakallio. Uutiset ja tiedotteet Kuntatyönantajan sosiaalivakuu