Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Valtion talousarvioesitys ja Kuntatalousohjelma opetus- ja kulttuuritoimen osalta vuodelle 2018 tarkasteltavissa on liitteenä. Rahoitusta koskevat säännöksiä uudistetaan jatkuvasti. Tällä hetkellä vireillä ovat rahoitusuudistukset liittyen mm. AMMATILLINEN KOULUTUS TAIDE JA KULTTUURI VAPAAN SIVISTYS

Ensi vuoden syksyn maakuntavaaleihin valmistautuessa on hyvä muistaa, että Manner-Suomessa on pidetty jo kahdetkin maakuntavaalit. Vuonna 2004 ja 2008 pidettyjen Kainuun maakuntavaalien kokemuksia kannattaa hyödyntää, totesi kansanedustaja, Kainuun maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo V. Korhonen

Kunta-KaPA edistää kansallisen palveluarkkitehtuurin käyttöönottoa järjestämällä info- ja keskustelutilaisuuksia, työpajoja ja aluetilaisuuksia Kansallisesta palveluarkkitehtuurista (KaPA) ja Suomi.fi-palveluista. Yhteistyötä tilaisuuksien toteuttamisessa tehdään mm. alueiden kuntatoimijoiden sekä A

Valtion talousarvioon otetaan arviot vuotuisista tuloista ja arvioidut määrärahat vuotuisiin menoihin sekä määrärahojen käyttötarkoitukset ja muut talousarvion perustelut. Valtion talousarvioesitys koostuu yleisperusteluista, numerotaulukosta ja yksityiskohtaisista perusteluista ja liitteistä. Yleis

Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2018 toukokuussa. Laskelmia päivittiin kesäkuussa ja valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen julkaisun jälkeen 19.9.2017. Valtionosuuslaskuri julkaistaan syyskuun 2017 aikana. Lopulliset päätökset vuoden 201

Diaesitysten tietosisällöt: Kansantalous ja julkinen talous (liite 1): BKT:n ja työllisten määrän muutos 1985-2021, % BKT:n määrän muutos ja työttömyysaste 1985-2021, % BKT:n määrän ja yleisen ansiotasoindeksin muutos 1985-2021, % BKT:n määrän ja kuluttajahintaindeksin muutos 1985-2021, % Veroaste (

Kuntien verotulojen ennustekehikko on Kuntaliiton yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatima ennuste koko maan kuntien verotulojen kehityksestä. Veroennustekehikkoa päivitetään noin 3-5 kertaa vuodessa. Veroennustekehikko on kaikkien saatavilla Excel–tiedostona tällä sivull

Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä seuraa kaupunkien kehityksen kannalta ajankohtaisia asioita ja ottaa kantaa valtiovallan ja Kuntaliiton päätöksenteossa esille tuleviin asioihin kaupunkien näkökulmasta. Työryhmän tarkoitus on tehostaa suurimpien kaupunkien erityiskysymysten huomioonottamista

Viestintä on vaikuttamista - hyvässä ja pahassa. Järeimmillään käydään informaatiosotaa. Kuntamarkkinoiden viestintäseminaarissa käytiin läpi erityisesti sosiaalisen median uhkia ja mahdollisuuksia. Ulkoasiainministeriön viestintäyksikön päällikkö Vesa Häkkinen näytti kansainvälisiä valeuutisia ja v

Tietohallintoon ja ICT-ratkaisuihin liittyvä valmistelu muodostaa keskeisen osan uudistuksen kansallista ja maakuntakohtaista valmistelua. Työn tueksi on muodostettu tietohallinto- ja ICT-asioiden valmistelusta vastaavien vastuuhenkilöiden valtakunnallinen verkosto (ns. maakuntadigiverkosto). Verkos

Verkko-oppaat ovat suoraan verkossa julkaistuja oppaita, joista emme tee enää painettavaa versiota. Lisäksi Kuntaliiton verkkokaupasta löytyy runsasti maksuttomia PDF-julkaisujamme, jotka ovat vapaasti ladattavissa.

Kuntien katu- ja viheralueiden sekä muiden yleisten alueiden rakennettu infrastruktuuri muodostaa merkittävän osan kuntien kiinteästä omaisuudesta. Se on välttämätön osa kuntalaisten sujuvan arjen mahdollistavaa liikenneväyläverkostoa sekä liikunta- ja virkistysalueita. Kuntalaisten palvelujen laadu

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Ympäristönsuojelumääräyksiä koskevassa 202 §:ssä on määritelty toiminnat ja tilanteet, joita

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot ovat valtiovarainministeriön ylläpitämiä sopimusehtoja. Ehdoissa on huomioitu hankintalain sopimuksille asettamat vaatimukset siinä määrin kuin se yleisissä ehdoissa on mahdollista. Sopimusehdot on laadittu erikseen tavaroille ja palveluille. Ehtojen käyttä

Erikoissairaanhoidon järjestämistä varten jokaisen kunnan on kuuluttava sairaanhoitopiiriin. Sairaanhoitopiirejä on 20 ja ne muodostavat viisi erityisvastuualuetta (erva-aluetta), joiden keskuksena on yliopistollinen keskussairaala. Olemme koonneet tälle sivustolle sairaanhoitopiirien yhteystietoja.

Täältä löydät Kuntaliiton materiaalia RSS-syötteenä. Kuntaliiton ajankohtaista-uutiskatsaukset 20 uusinta aikajärjestyksessä Kuntaliiton bloggaukset 20 uusinta aikajärjestyksessä Kuntaliiton lausunnot 20 uusinta aikajärjestyksessä Kuntaliiton tiedotteet 20 uusinta aikajärjestyksessä Kuntaliiton ylei

Kuntaliiton kirjastotietopalvelu palvelee ensisijaisesti Kuntaliittokonsernin henkilöstöä, mahdollisuuksien mukaan kuntia ja muita kunnallisalan tiedontarvitsijoita. Ulkopuolisia asiakkaita pyydämme ottamaan etukäteen yhteyttä sähköpostitse: kirjasto(at)kuntaliitto.fi Keskeiset aineistoryhmät: Kunna