Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu kokoaa vuosittain Suomen kuntien ja seutujen markkinoinnin tekijät arvioimaan omaa työtään ja oppimaan hyvistä käytännöistä. Kilpailu järjestetään osana Piiri-verkostoa. Järjestäjinä toimivat Kuntaliitto, SEKES ry ja SUOMA ry. Piirin yhteistyöyritykset mahdollistavat

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät kokosi alan ammattilaiset yhteen Tampereelle Suomen Kuntaliitto järjesti yhdessä FCG Koulutuksen kanssa valtakunnalliset Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät Tampere-talossa 6. - 8.5.2019. Päiville osallistui 1800 alan ammattilaista eri puolilta Suomea.

Taloustorstain aihepiirejä syvennetään Taloustorstai TALKissa, jossa Tom Henrik Sirviö haastattelee asiantuntijoita. Taloustorstai TALK ”Kuntien riskienhallinta ja Riskien hallintapäivä 5.6.2019 Kuntatalolla” (21.5.2019) Tom Henrik Sirviö haastattelee Inspiran toimitusjohtajaa Anssi Wrightia ja

Valtionavustus vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville kunnille Valtiovarainministeriö myöntää vuonna 2019 enintään 10 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta kunnille, jotka ovat lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Hakemukset tulee toimittaa valtiovarainministeriölle

Päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2019 tehtiin 31.12.2018. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 389 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 459 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet vähenevät -70 milj. euroa (-0,8 %, 13 €/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019. Valtionosuuden

Sote-studiossa Kuntaliiton sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia aihepiirejä tuoreeltaan. Sote-studio on oivallinen kanava nopeaan ja helppoon tiedonvälitykseen ja ajankohtaisten asioiden esiin tuomiseen. Seuraava lähetys 29.5.2019 kello 10.00–11.00 OHJELMA 10.00

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista. Palvelujen kilpailuttaminen, tuottavuuden parantaminen ja tilaaja–tuottaja-mallin käyttöönotto edellyttävät palvelujen tuotteistamista, omakustannusarvon selvittämistä sekä toiminta-

Taloustorstai on kanava nopeaan tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi. Taloustorstai käsittelee kuntatalouden ajankohtaisia aihepiirejä Kuntaliiton talousyksikön asiantuntijoiden johdolla. Myös osallistujilla on mahdollisuus osallistua Taloustorstaihin ja

Diaesityksen tietosisältö: Kuntien verotulot 2018–2023, mrd. € Kuntien verotulot 1990-2023, mrd. € Kuntien verotulot 2000–2023 kiintein ja käyvin hinnoin, mrd. € Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti 1965–2019 Tietoja kuntien tuloveroprosenteista vuosilta 2000–2019 Kuntien tuloveroprosentit 1980

Kuntaliitos on kuntien strateginen valinta, jolla tavoitellaan parempaa kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin yhtenä kuntana. Kuntaliitoksista saatavat hyödyt eivät tule useinkaan esiin lyhyellä aikavälillä. Strategisella kuntaliitoksella tavoitellaan enemmänkin tulevaisuuden kehitystä

Päiväkotien oikean lapsimäärän ja siihen liittyvän riittävän kasvatus-, opetus-, ja hoitotehtävissä olevan henkilöstön määritteleminen aiheuttaa usein keskustelua. Asia ei olekaan ollenkaan yksikertainen, sillä samassa ryhmässä voi olla eri ikäisiä ja eri aikoja päivässä olevia lapsia. Myös

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen menestys- ja elinvoimatekijä seutukaupungeille ja niiden yrityksille. Seutukaupungeille suunnattiin valtion vuoden 2019 budjetissa 3 miljoonaa euroa nopeasti toteutettaviin alueellisiin seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta tukeviin hankkeisiin,

Seutukaupungin määritelmä Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia (seutukeskus) tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntien keskuksia. Seutukaupungit muodostavat kuntarakenteen perustan. Ne ovat sujuvan elämän keskuksia, joissa työn ja perheen sekä

Ensimmäiset ennakolliset laskelmat kuntien valtionosuuksista vuodelle 2020 julkaistiin 8.5.2019. Seuraavan kerran kuntakohtaisia laskelmia päivitetään kesäkuussa ja syyskuussa 2019. Kuntaliiton ennakollisten valtionosuuslaskelmien (8.5.2019) mukaan kuntien valtionosuudet kasvavat 994 miljoonaa euroa

Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kirjastopalvelut ovat kaikenikäisten kuntalaisten peruspalveluja. Kunnat ylläpitävät kattavaa ja tasokasta kirjastopalvelujen verkostoa. Uusi vuoden 2017 alusta voimaan tullut kirjastolaki tukee kunnissa tehtävää työtä.

Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2019 seuraavat lausunnot (nrot 120-) Lausunto 121/2019 : Lausunto lainan arvonalennuksen ja peruspääoman muutoksen kirjaamisesta kuntayhtymän ja jäsenkunnan kirjanpidossa, 30.4.2019 Lausunto 120/2019 : Lausunto

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistuksen projektiryhmän asettama Eläkejärjestelmien erillisyys-työryhmä julkaisi helmikuussa loppuraportin , jossa työryhmä arvioi, että kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmän yhdistäminen on teknisesti mahdollista ja myös