Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Kuntamarkkinat järjestetään 11.-12.9.2019. Keräämme tälle sivulle Kuntaliiton järjestämien seminaarien esitys- ja muun materiaalin. Tarkempaa tietoa Kuntamarkkinoista löytyy tapahtuman sivuilta . Tästä pääset aineistoihin (niitä täydennetään Kuntamarkkinoiden jälkeen): Alueet ja yhdyskunnat

Syyskuun 4. päivä 2019 alkavassa yhteishaussa on ensimmäistä kertaa käytössä ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe. Hakija voi yhdellä kokeella hakea useisiin hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa ja eri aloilla. Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Uusi valintakoe ei

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2020 valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen (16.8.2019) mukaiseksi. Ensimmäiset ennakolliset laskelmat kuntien valtionosuuksista vuodelle 2020 julkaistiin 8.5.2019. Seuraavan kerran kuntakohtaisia laskelmia

Kuntien verotulojen ennustekehikko on Kuntaliiton yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatima ennuste koko maan kuntien verotulojen kehityksestä. Veroennustekehikkoa päivitetään noin 3-5 kertaa vuodessa. Veroennustekehikko on kaikkien saatavilla Excel–tiedostona tällä

Ruotsinkielinen neuvottelukunta on poliittisesti asetettu toimielin, jonka puheenjohtaja on kansanedustaja Thomas Blomqvist (RKP), kuvassa oikealla. Neuvottelukunnan asetti Kuntaliiton valtuusto helmikuussa 2018, ja sen toimikausi on neljä vuotta. Ruotsinkielisen neuvottelukunnan tehtävänä on

Tiedonhallinta(Information Management) on tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan tiedon elinkaaren ajan. ( Finto: Tietotermit 2016 ). Tulossa tiedonhallintalaki 1.1.2020 Laki julkisen hallinnon

Vuoden 2019 AKUSTI-kesäseminaari järjestettiin 4.-5.9. Naantalissa . Ohjelma koostui mm. hallitusohjelman terveisistä sote-ICT-väelle, tiedolla johtamisen edistämisestä sekä AKUSTIn selvitysten tuloksista. Tuttuun tapaan seminaarissa oli aikaa myös verkostoitumiselle ja keskustelulle. AKUSTI

Kuntatalous kokonaisuutena heikkeni vuonna 2018 voimakkaasti edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntatalouden tunnuslukujen raju heikennys johtuu menojen kasvusta pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle, verorahoituksen laskusta sekä investointien korkeasta tasosta. Kuntataloutta haastavat jo nyt

Osallisuuden arviointiin ja mittaamiseen on saatavilla kuntakohtaista vertailutietoa . Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keräävät säännöllisesti tietoja, miten kunnat edistävät kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Tallenteet ja luennoitsijamateriaali: Tallenne 3.9.2019 Seuraavat lähetykset: 24.9. klo 13.00 Työllisyystiistai Extra ilmoittaudu seuraamaan lähetystä tästä linkistä ja seuraa suoraa lähetystä tästä linkistä. 22.10.2019 10.12.2019

Voit vähentää luonnonvarojen kulutusta ja hillitä ilmastonmuutosta kunnassasi kahdeksan kiinnostavan kiertotalousteon avulla. Menestyvän kunnan salaisuus tulevaisuudessa on kiertotalous. Kiertotaloudessa luonnonvaroja ei enää hukata ja kulutus perustuu omistamisen sijasta vuokraamiseen ja