Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Liitteenä on laskentataulukko opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen arviointia varten. Liitteenä on myös kooste opetus- ja kulttuuritoimen osalta Valtion talousarvioesityksestä 5.10.2020. KESKIMÄÄRÄISET YKSIKKÖHINNAT 2021 (Valtion talousarvioehdotus vuodelle 2021. VM 5.10. ja 19.11.2020

Taloustorstai on kanava nopeaan tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi. Taloustorstai käsittelee kuntatalouden ajankohtaisia aihepiirejä Kuntaliiton talousyksikön asiantuntijoiden johdolla. Myös osallistujilla on mahdollisuus osallistua Taloustorstaihin ja

Sote-studiossa Kuntaliiton sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia aihepiirejä tuoreeltaan. Sote-studio on oivallinen kanava nopeaan ja helppoon tiedonvälitykseen ja ajankohtaisten asioiden esiin tuomiseen. Tallenteet (uusin tallenne katsottavissa noin viikon kuluttua

Terveyskeskuksessa on perinteisesti totuttu asioimaan lääkärin vastaanotolla. Toimintamalli elää kuitenkin vahvaa murrosvaihetta. Hoitajien rooli on vahvistunut potilaiden hoidossa ja lääkärin työajasta yhä suurempi osuus kuluu muuhun, kuin perinteiseen kasvokkain tapahtuvaan potilaiden

Mistä asioista kunnissa ja kuntavaaleissa päätetään? Päivitämme tälle sivulle, mitä sinun tulee tietää tulevaisuuden kunnasta! Hyödyllistä tietoa sinulle, kuntapäättäjä!

Lastensuojelussa on tapahtunut isoja muutoksia viimeisten vuosien aikana ja tarve käydä keskustelua sekä saada vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin on kasvanut yhä tärkeämmäksi. Uudessa lastensuojelutunti -ohjelmassamme käymme vuorovaikutteisesti läpi lastensuojelukentän ajankohtaisia asioita

Valtioneuvosto myönsi 19.11.2020 vuoden 2020 harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset. 66 kuntaa saa tukea yhteensä 60 miljoonaa euroa. Valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna 149 kuntaa ja haettu summa oli yhteensä lähes 346 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 hakijoita oli 89, joista tukea sai 21

Tervetuloa Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion palstalle! Tällä sivustolla käsittelen ajankohtaisia talouteen liittyviä asioita. Mukana on myös keskeisiä diaesityksiä ja luentomateriaaleja. Voit seurata minua Twitterissä @MinnaPunakallio. Koronapandemia käänsi kansantaloudet ympäri maailmaa

Koronapandemia käänsi kansantaloudet ympäri maailmaa historialliseen syöksyyn Katsaus julkaistu 19.11.2020 Kuntavero nousee ensi vuonna 700 000 suomalaisella Mediatiedote julkaistu 18.11.2020 Miten hallituksen kuntapäätökset jaksottuvat kehyskaudella? Katsaus julkaistu 10.11.2020 Valtion

Kuntien tuli ilmoittaa vuoden 2021 tuloveroprosentin suuruus sekä kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään tiistaina 17.11.2020. Kuntaliitto kokosi tiedot kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosenteista tälle sivulle. Kuntavero nousee ensi vuonna 700 000 suomalaisella Mediatiedote, julkaistu

Vuoden 2020 tapahtumat Kuntamarkkinat 09.-10.9.2020 09.09.2020 Kokonaiskestävä Kuntamestä -seminaari (aineisto löytyy täältä) Maaseutu LIVE 04.06.2020 Digi-infra - investoinneista vaikutuksiin 09.03.2020 Taksipalveluiden hankinta ja saatavuus maaseudulla Kestävän kehityksen työpajat 25.03.2020

Esitysten tietosisällöt: Kansantalous ja julkinen talous (liite 1): BKT:n ja työllisten (15-74 v.) määrän muutos 1985-2021, % BKT:n määrän ja yleisen ansiotasoindeksin muutos 1985-2021, % BKT:n määrän ja kuntatalouden hintainkdeskin muutos 1985-2021, % BKT:n määrän ja kuluttajahintaindeksin muutos

ILMAVA on uusi kuntien ilmastotavoitteita tukeva valmennus kuntien ylimmälle johdolle. Se kokoaa kuntien tueksi ilmasto- ja kuntajohtamisen parhaat asiantuntijat. Vuoden 2021 alussa käynnistyvässä ILMAVA-valmennuksessa ovat mukana Asikkala, Forssa, Heinola, Hollola, Hämeenlinna, Hämeenkyrö, Imatra

Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntaverkosto on kaikille kunnille ja kuntaorganisaatioille avoin koulutus- ja tiedonvälitysverkosto. Verkosto on rakentunut bottom up -periaatteella käynnistyen alun perin perustoimeentulotuen Kela-siirron yhteydessä vuonna 2014. Verkoston jäsenistö on