Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Kuntien verotulojen ennustekehikko on Kuntaliiton yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatima ennuste koko maan kuntien verotulojen kehityksestä. Veroennustekehikkoa päivitetään noin 3-5 kertaa vuodessa. Veroennustekehikko on kaikkien saatavilla Excel–tiedostona tällä

Blogit ja kolumnit ja artikkelit vuosilta 2018-2016 Blogit, kolumnit, artikkelit 2018 Menetetty vuosi toi lisäsäästöjä, ei veronkorotusaaltoa Blogi julkaistu 16.11.2018 Kuntien kukkarolla leikkiminen on lopetettava Blogi julkaistu 9.4.2018 Kuntaliiton Punakallio: VTV:n raportissa tärkeitä nostoja

Tervetuloa Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion palstalle! Tällä sivustolla käsittelen ajankohtaisia talouteen liittyviä asioita. Mukana on myös keskeisiä luentomateriaaleja ja diaesityksiä. Voit seurata minua Twitterissä @MinnaPunakallio . Uutiset ja tiedotteet Kuntien vuoden 2019 tulo- ja

Kuntauutiset ja mediatiedotteet vuosilta 2018-2017 Kuntauutiset ja mediatiedotteet 2018 Kuntien vuoden 2019 tulo- ja kiinteistöveroprosentit Kuntauutinen, julkaistu 13.11.2018, Henrik Rainio, Minna Punkallio ja Benjamin Strandberg Budjettiriihi ei tuonut kuntiin yllätyksiä Kuntauutinen julkaistu 31

Täältä löydät painokelpoiset kuvat Kuntaliiton johtajista ja osasta asiantuntijoita. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä journalistisiin tarkoituksiin. Kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä harhaan johtavassa yhteydessä. Kuntaliiton viestintä luovuttaa tarvittaessa myös muiden liiton

Taloustorstai on kanava nopeaan tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi. Taloustorstai käsittelee kuntatalouden ajankohtaisia aihepiirejä Kuntaliiton talousyksikön asiantuntijoiden johdolla. Myös osallistujilla on mahdollisuus osallistua Taloustorstaihin ja

Tiedostossa on maksuunpantavat kunnallisverot, maksuunpantavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot, kuntien osuus maksettavasta yhteisöverosta sekä maksuunpantava kiinteistövero kunnittain, maakunnittain sekä kuntakoon mukaan. Lähde: Verohallinto

Alue- ja elinkeinokehitys -uutiskirje sisältää tuoreimmat uutiset työllisyys-, elinvoima- ja aluekehitysasioista. Tilaa Kuntaliiton uutiskirjeitä Uutiskirjeiden rekisteriseloste

Kirjasto on osa kunnallista hallinto- ja palvelujärjestelmää. Kirjastotoimintaa kehitetään entistä enemmän osana monisektoraalisia palveluketjuja sekä tilaratkaisuja. Henkilöstön osaamiskartoituksella sekä asiakaskyselyillä voidaan ennakoida tulevia palvelutarpeita ja varautua mm. eläköitymiseen ja

Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamat yleisohjeet kunnille ja kuntayhtymille: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta (2018) Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän

Avoimen Kuntademokratiaverkoston toimintaan ovat tervetulleita kaikki kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijat. Verkosto kehittää ja vahvistaa kuntademokratiaa sekä tarjoaa väylän eri toimijoiden vertaisoppimiselle. Verkoston toiminta lähtee verkoston jäsenistä. Kuntaliitto

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) vuosikirjaratkaisu KHO:2013:32 koski erään yhtiön entisen työntekijän lähettämiä sähköpostiviestejä Tekesille. Viestit liittyivät Tekesissä vireillä olleeseen tarkastukseen ja koskivat yhtiön liiketoimintaa. Yhtiö, jonka tiedossa oli viestien lähettäjän nimi, oli

Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset ennakolliset laskelmat kuntien vuoden 2019 valtionosuudesta 2.5.2018. Laskelmia päivitettiin 14.6., 14.9. ja 6.11.2018. Seuraava laskelmapäivitys julkaistaan valtionosuuspäätösten jälkeen tammikuussa 2019. Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta

Yhteenvetoon on koottu 20 sairaanhoitopiirin kysyntää, tuotantoa ja taloutta koskevia osavuosi- ja vuosikohtaisia seurantatietoja. Tiedot esitetään sairaanhoitopiireittäin ja erityisvastuualueittain. Palvelurakenteiden ja tietojärjestelmien uusimiset vaikeuttavat osassa sairaanhoitopiireistä

Kuntien erilaisuus näkyy maantieteessä, rakenteissa, ilmapiirissä ja toiminnassa. Se on samalla sekä lähtökohta että seuraus. Kuntien erilaisuus riippuu esimerkiksi liikenteellisestä sijainnista, väestömäärästä, -rakenteesta ja -kehityksestä, elinkeinorakenteesta ja palvelurakenteesta. Taloudelliset

Tältä verkkosivulta löydät kotimaista ja EU-ohjeistusta valtiontukisääntelyyn. Kotimaista ohjeistusta Lainsäädäntöä Kuntalaki, 15 luku, Kunnan toiminta markkinoilla Finlex Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Finlex Kansallista lainsäädäntöä valtiontuista