Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Sote-studiossa Kuntaliiton sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia aihepiirejä tuoreeltaan. Sote-studio on oivallinen kanava nopeaan ja helppoon tiedonvälitykseen ja ajankohtaisten asioiden esiin tuomiseen. Tervetuloa seuraamaan Sote-studiota suorana lähetyksenä Kunta.tv

Lastensuojelussa on tapahtunut isoja muutoksia viimeisten vuosien aikana ja tarve käydä keskustelua sekä saada vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin on kasvanut yhä tärkeämmäksi. Uudessa lastensuojelutunti -ohjelmassamme käymme vuorovaikutteisesti läpi lastensuojelukentän ajankohtaisia asioita

Kestävä kunta turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet tasavertaisesti samalla kun ottaa huomioon luonnon kantokyvyn ja planetaariset rajat. Kestävän kehityksen kunta turvaa nykyisille ja tuleville asukkaille hyvän elämisen mahdollisuudet. Taloudellinen toiminta

Kuntapäivillä vaalipiirien kunnat hyväksyvät vaalipiirin ehdokaslistat valtuuskunnan vaaleja varten. Kuntapäiväkokoukset järjestetään etänä 5.10.2021 Teams-kokouksina. Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat vaalipiirin kuntapäiväkokoukseen. Kunnalla on 1–4 edustajaa. Edustajien määrä määräytyy

Kielisaareke-hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi ja vahvistaa Suomen nykyisiä kielisaarekkeita ja edistää uusien kehittämistä. Hanke on kaksivuotinen (1.8.2021-31.7.2023). Hankkeen lähtökohta on ajatushautomo Magman maaliskuussa 2020 esittämä selvitys. Siinä todetaan, että kielisaarekkeilla on

Ensi vuonna kokoonnumme pitkästä aikaa livetapahtumassa! Ensi vuoden SOTE Atk-päivät 9. - 11.5.2022 Jyväskylässä Tämän vuoden päivät järjestimme yhdessä FCG Koulutuksen kanssa 24. - 26.5.2021. Kansallisten rajoitusten vuoksi päivät järjestettiin webinaarina. Ohjelman laadimme yhdessä Turun kaupungin

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu on järjestetty vuosittain vuodesta 2006 lähtien. Alla esitellään lyhyesti kilpailun finalistit kultakin vuodelta. Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun shortlistatyöt 2021 aakkosjärjestyksessä: Alajärven kaupunki, Lappajärven kunta, Vimpelin kunta: Kuntajohtajien marssi

Kuntaliiton viralliset lausunnot sote-uudistuksen lakiesityksiin liittyen sekä erinäisiin kuulemisiin liittyvät materiaalit löytyvät kootusti tältä sivulta. Sivua päivitetään sisällön osalta syksyn edetessä. Kuntaliiton lausunto VN:n asetukseksi hyvinvointialueen, Hgin kaupungin ja HUS:in

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus on ollut käynnissä vuodesta 2018 lähtien. Tavoitteena on, että lakiesitys annettaisiin eduskunnalle vuoden 2022 aikana. Alueidenkäytön ja rakentamisen toimintaympäristössä tapahtuva muutos haastaa nykyisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän

Työllisyystiistai on kanava nopeaan ja helppoon tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi. Työllisyystiistai kokoaa lähetykseen valtakunnan ykkösketjua keskustelemaan kiinnostavimmista työllisyysteemoista. Katsojilla on mahdollisuus osallistua lähetykseen

Edunvalvonta palvelunamme kunnille on ennakoivaa ja oikea-aikaista vaikuttamista. Olemme kuntien asialla. Edunvalvontapalveluitamme ovat Edunvalvontaympäristön ennakoiva seuranta ja luotaus Vaikuttamistyö Kuntavaikutusten arviointi Edunvalvontaympäristön seuranta ja luotaus Seuraamme ja luotaamme

Kuntamarkkinat järjestetään 15.-16.9.2021. Keräämme tälle sivulle Kuntaliiton järjestämien seminaarien esitys- ja muun materiaalin. Tarkempaa tietoa Kuntamarkkinoista löytyy tapahtuman sivuilta. Täältä pääset aineistoihin: AVK-yksikkö Kuntamarkkinoilla 2021 Hyvinvointi- ja sivistys Kuntamarkkinoilla

Sote-uudistuksen toteuttamiseen muutostukea Kuntaliitolta Sote-uudistuksen toimeenpanossa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirretään niitä hoitavilta kuntatoimijoilta perustettavien hyvinvointialueiden vastuulle. Muutos koskee lähes 200 000 työntekijää ja tehtäviä siirtyy

Kuntamarkkinat on Suomen ainoa julkisen hallinnon foorumi, jossa on esillä kaikki kunta-alan hallintosektorit. Lisäksi valtion hallinto, yritykset ja yhdistykset ovat tapahtumassa mukana kattavasti. Kuntamarkkinoita järjestävät Suomen Kuntaliitto ja Kuntalehti. Kuntaliitto tarjoaa jäsenkuntiensa

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan, pormestarin ja apulaispormestarin sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä

Kuntien kansainvälistyminen tukee kunnan omien tavoitteiden toteutumisen lisäksi myös sen alueella toimivien sidosryhmien ja kumppaneiden, kuten korkeakoulujen ja elinkeinoelämän, menestymistä. Kansainvälisessä toiminnassa on keskeistä ottaa oppia kunnan eri toimialojen kehityksestä maailmalla

Kuntaliiton EU-edunvalvonnan lähtökohtana on suomalaisten kuntien toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen vaikuttamalla proaktiivisesti ja oikea-aikaisesti Euroopan unionin toimintaan sekä hyödyntämällä EU-jäsenyyden tarjoamia mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön. EU vaikuttaa

EU:n tietosuoja-asetusta on sovellettu kansallisesti toukokuusta 2018. Asetuksen mukaan viranomaisen ja julkishallinnon elimen, joka käsittelee henkilötietoja, on nimitettävä tietosuojavastaava. Kuntaliitto on koonnut jäsentensä tietosuojavastaavat yhteiseen verkostoon. Toiminnasta vastaa

Tavoitteenamme olla vaikuttava kumppani jäsenille ja asiakkaillemme. Haluamme kuulla asiakkaidemme äänen ja vaikutamme yhdessä kuntien kanssa. Verkostot ovat keskeinen asiakkaitamme ja meitä yhdistävä alusta. Keskeisiä verkostojamme ovat jäseniemme kuntien yhteiset verkostot eli kuntatyyppiverkostot