Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Valtion liikuntahallinto ja Kuntaliitto haastavat kunnat toteuttamaan Unelmien liikuntapäivää 10.5.2020 ”Maksa mitä haluat”-konseptilla, jossa asiakas saa itse päättää osallistumis- tai sisäänpääsymaksunsa hinnan. Maksa mitä haluat -konseptin avulla saadaan asukkaita liikkeelle ja tutustumaan oman

Kuntaliiton strategia ”Vaikuttava kumppani kunnille” linjaa Kuntaliiton toiminnan painopisteet ja tavoitteet. Sen avulla suunnataan keskeisimmät kuntien edunvalvonnan, kehittämisen sekä liiton oman uudistamisen toimenpiteet. Kuntaliiton missio Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle

AKUSTI hallinnoi osapuoltensa yhteisiksi valittujen kehittämiskohteiden salkkua ja valmistelee sekä käynnistää erilaisia alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoon liittyviä projekteja.​Kehittämissalkun projektit jakautuvat pääsääntöisesti toteutukseltaan kahdenlaisiin

AKUSTI-foorumin päättyneiden projektien tuotoksia. Tietojärjestelmämuutoksiin liittyvät materiaalit löytyvät pääsääntöisesti sivun alalaidan nostojen kautta. Projektien mukaan etenevästä julkaisuluettelosta löytyvät linkit kätevästi omaan käyttöön.

Taloustorstai on kanava nopeaan tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi. Taloustorstai käsittelee kuntatalouden ajankohtaisia aihepiirejä Kuntaliiton talousyksikön asiantuntijoiden johdolla. Myös osallistujilla on mahdollisuus osallistua Taloustorstaihin ja

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönoton tukimateriaalien huoneentaulu Valmistelu ja esiselvitysvaiheen tueksi Käy läpi APTJ-muutosten tehtäväverkko- ja korttimateriaali, jotta saat laajemman käsityksen tehtäväkokonaisuudesta. Tutustu toimivaltakarttaan, josta saat kuvan päätöksenteon

Kuntaliitto asettaa EU-toimintansa painopisteet Kuntaliiton hallituksen hyväksymissä EU-poliittisissa linjauksissa, jotka toimivat liiton EU-edunvalvonnan strategisena lähtökohtana. Linjauksia on laadittu muutaman vuoden välein Suomen EU-jäsenyyden alusta lähtien. Kuntaliiton EU-edunvalvonnan

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät kokosi alan ammattilaiset yhteen Tampereelle Suomen Kuntaliitto järjestää yhdessä FCG Koulutuksen kanssa valtakunnalliset Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät Turun messukeskuksessa 11. - 13.5.2020. Ohjelmaa ovat kokoamassa Turun kaupungin sekä Varsinais

Alkuperäiset päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2019 tehtiin 31.12.2018. Niiden mukaan kunnille myönnettiin valtionosuutta yhteensä 8 389 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 459 milj. euroa vuonna 2018). Pääministeri Antti Rinteen budjettiriihessä 17.9.2019 tehtiin päätös kertaluonteisen 237

Sosiaali- ja terveydenhuolto on kunnan suurin toimiala ja keskeinen osa suomalaista hyvinvointipalvelujärjestelmää. Väestön perusoikeuksiin kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen lakisääteinen järjestämisvastuu kuuluu kunnille. Kunnat voivat tuottaa palvelut joko itse, yhdessä muiden kuntien

Lain mukaan vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Laki vapaasta

Tervetuloa Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion palstalle! Tällä sivustolla käsittelen ajankohtaisia talouteen liittyviä asioita. Mukana on myös keskeisiä luentomateriaaleja ja diaesityksiä. Voit seurata minua Twitterissä @MinnaPunakallio. Pääekonomistin vinkkilista Vinkki 1: Tärkeitä

Liitteenä on taulukko vuoden 2020 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen arviointia varten. Liitteenä on myös kooste opetus- ja kulttuuritoimen osalta Valtion talousarvioesityksestä. KESKIMÄÄRÄISET YKSIKKÖHINNAT 2020 (Valtion talousarvioesitys vuodelle 2020 7.10.2019) Lukiokoulutuksen

Tälle sivulle on koostettu yhteen Kuntaliitto-konsernin toimijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa. Kuntaliitto Yleiset tilit: Facebook | Instagram | Twitter | Linkedin | Soundcloud | Youtube Brysselin toimisto: Twitter, Instagram Arttu2-tutkimusohjelma: Twitter Esimiesten ja keskijohdon

Taiteen perusopetus on tavoitteellista eri taiteenalojen opetusta. Opetusta voivat antaa eri taiteenalojen oppilaitokset ja kansalais- ja työväenopistot. Taiteen perusopetuksen ohella toimijat mukaan lukien lastenkultuurikeskukset tarjoavat muutakin taidekasvatusta. Taiteen perusopetus järjestetään

AKUSTI-areenalla 6.2.2020 käsitellään terveydenhuollon tiedonhallintaa Aiheena on asiakasohjaus terveydenhuollossa yhteisillä tiedolla. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä UNA Oy:n kanssa ja siihen voi osallistua paikan päällä Kuntatalossa tai etänä verkossa. Workshopin tarkoituksena on lisätä eri

Häiriötilanteiden hallinta on osa sosiaali- ja terveydenhuollon jokapäiväistä toimintaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen tavoitteena on turvata väestölle terveyden ja toimintakyvyn kannalta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, terveellinen elinympäristö sekä toimeentulo