Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2019 seuraavat lausunnot (nrot 120-) Lausunto 121/2019 : Lausunto lainan arvonalennuksen ja peruspääoman muutoksen kirjaamisesta kuntayhtymän ja jäsenkunnan kirjanpidossa, 30.4.2019 Lausunto 120/2019 : Lausunto

Koulukuljetuksiin osallistuu noin viidesosa esi- ja perusopetuksessa olevista oppilaista. Perusopetuslain 32 §:ssä säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää oppivelvollisuusikäisille esi- ja perusopetuksen oppilaille maksuton koulukuljetus. Järjestämisvelvollisuus koskee esiopetusoppilaita ja

Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuosina 2016-2011 seuraavat lausunnot (nrot 114-97): Lausunto 114/ 2016 : Lomarahan kirjaaminen vuoden 2016 tilinpäätöksessä, lausunto annettu 27.9.2016 Lausunto 113/ 2015 : Lausunto kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö) kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuosina 2005-2003 (nrot 75-60) seuraavat lausunnot: Lausunto 75/ 2005 : Lausunto kuntien luovuttaman käyttöomaisuuden kirjaamisesta kaupungin liikelaitoksena toimivan pelastuslaitoksen

Työ- ja elinkeinoministeriön (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö) kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuosina 2010-2006 (nrot 96-76) seuraavat lausunnot: Lausunto 96/ 2010: Rahoitusomaisuusosakkeiden arvostaminen ja arvonmuutosten kirjaaminen, lausunto annettu 2.11.2010 Lausunto 95

Työ- ja elinkeinoministeriön (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö) kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 1998 (nrot 37-20) seuraavat lausunnot: Lausunto 37/1998: Lausunto eräistä kuntien ja kuntayhtymien 1998 ja 1999 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvistä asioista, lausunto

Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausuntoja vuodesta 1996 alkaen. Lausunnot on ryhmitelty seuraavasti: vuodet 2017- vuodet 2016-2011, lausunnot 114-97 vuodet 2010-2006, lausunnot 96-76 vuodet 2005-2003, lausunnot 75-60 vuodet 2002-1999, lausunnot 59-38 vuodet

Työ- ja elinkeinoministeriön (aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriö) kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuosina 2002-1999 (nrot 59-38) seuraavat lausunnot: Lausunto 59/ 2002 : Lausunto yrityssaneerauksen yhteydessä syntyneiden kaupungin luottotappioiden kirjauskypsyydestä ja

Suun terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 9 §:n nojalla sidottu suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen. ​Suun terveydenhuollon asiakkaalta julkisessa terveydenhuollossa perittävät maksut määräytyvät näin pääsääntöisesti p.o.

Yhteenvetoon on koottu 20 sairaanhoitopiirin kysyntää, tuotantoa ja taloutta koskevia osavuosi- ja vuosikohtaisia seurantatietoja. Tiedot esitetään sairaanhoitopiireittäin ja erityisvastuualueittain. Palvelurakenteiden ja tietojärjestelmien uusimiset vaikeuttavat osassa sairaanhoitopiireistä

Sosiaali- ja terveydenhuolto on kunnan suurin toimiala ja keskeinen osa suomalaista hyvinvointipalvelujärjestelmää. Väestön perusoikeuksiin kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen lakisääteinen järjestämisvastuu kuuluu kunnille. Kunnat voivat tuottaa palvelut joko itse, yhdessä muiden kuntien

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönoton tukimateriaalien huoneentaulu Valmistelu ja esiselvitysvaiheen tueksi Käy läpi APTJ-muutosten tehtäväverkko- ja korttimateriaali , jotta saat laajemman käsityksen tehtäväkokonaisuudesta. Tutustu toimivaltakarttaan , josta saat kuvan päätöksenteon

HOPE (The European Hospital and Healthcare Federation) on vuonna 1966 perustettu yhdistys, jonka jäseniksi voivat liittyä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden kansalliset sairaalaliitot tai vastaavat toimijat. Kuntaliitto edustaa Suomea HOPE:ssa, koska kunnat omistavat terveyskeskussairaalat ja

Suomalaiset keskussairaalat ja suuret terveyskeskukset ovat osallistuneet aktiivisesti eurooppalaiseen terveydenhuollon hallinnon HOPE-asiantuntijavaihto-ohjelmaan. Ohjelma on tarkoitettu ammattihenkilöille, jotka ovat toimineet vähintään kolme vuotta terveydenhuollon johtotehtävissä tai ovat olleet

Valtion talousarvioesityksen nostoja ja aputaulukko rahoituksen arviointia varten vuodelle 2019 ovat liitteenä. Vuoden 2019 keskimääräiset yksikköhinnat (Lähde: Opetushallitus oph.fi) Lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta 5906,12 euroa/opiskelija Taiteen perusopetuksen keskimääräinen

Talous-l-sähköpostilista Talous-l on kuntien taloudesta vastaaville tarkoitettu sähköpostilista. Sähköpostilistan avulla voimme tiedottaa kuntatalouteen liittyvistä asioista nopeasti. Lisäksi taloudesta vastaavat voivat käyttää sähköpostilistaa keskinäiseen keskusteluun sekä tietojen ja

Taloustorstai on kanava nopeaan tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi. Taloustorstai käsittelee kuntatalouden ajankohtaisia aihepiirejä Kuntaliiton talousyksikön asiantuntijoiden johdolla. Myös osallistujilla on mahdollisuus osallistua Taloustorstaihin ja

Valtio osallistuu opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoittamiseen. Kunnan peruspalveluiden valtionosuus on 25,37 prosenttia vuonna 2019. Kuntien rahoitusosuus on siten noin 75 prosenttia. Opetus- ja kulttuuritoimen valtion rahoitusosuus säilyy 41,89 prosentissa lukiokoulutuksen osalta.

Kuntatalousuutiskirje tarjoaa ajankohtaiset taloushallintoa koskevat uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi 6-8 kertaa vuodessa. Uutiskirjeellä on ruotsinkielinen vastineensa, Kommunekonomi. Esittelemme myös alan julkaisut, tulevat tapahtumat sekä koulutustilaisuudet. Tilaa Kuntaliiton